Sökning: "Cecilia Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Cecilia Lindgren.

 1. 1. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Lindgren; Kajsa Petersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; knowledge management; business relations; digitization; knowledge intensive; B2B; kunskapshantering; affärsrelationer; digitalisering; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. LÄS MER

 3. 3. Lärande genom diskrepans på Trafikverket - om hur konfliktsituationer i arbetslivet kan bidra till lärande inom organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emmelie Svensson; Cecilia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Konflikter; diskrepanser; konfliktkultur; lärande; utveckling; meningsskiljaktigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konflikter och meningsskiljaktigheter är oundvikliga delar av arbetslivet. I många fall upplevs deras förekomst vara negativ och energikrävande, men så behöver fallet inte vara. LÄS MER

 4. 4. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefens roll vid förändring: en tolkningsfråga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cecilia Lindgren; [2015]
  Nyckelord :middle-managers; organizational change; tolkning; meningsskapande; roll; förändringsarbete; mellanchef; interpretation; role; sencemaking; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Purpose Middle managers role within the public sector is constantly changing while it is also them who must ensure that changes are implemented. The purpose of this paper is to investigate the role of the middle managers in the context of change management. LÄS MER