Sökning: "Cecilia Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Cecilia Lindgren.

 1. 1. Faktorer i uppföljningen som påverkar livskvalitet hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Lindgren; Cecilia Nord; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Uppföljning; Intervention;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som drabbar många människor i världen och prognosen är dålig. Syndromet är progressivt med successiv försämring, upprepade behov av sjukhusinläggning och hög risk för plötslig död. LÄS MER

 2. 2. Ökad produktivitet vid nyproduktion av flerbostadshus : En implementering av Data Envelopment Analysis i byggprojekt, modellering av ett standardiserat arbetssätt vid uppbyggnad och beklädnad av innerväggar samt konkreta förbättringsförslag utifrån Lean Construction

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Cecilia Lindgren; Hanna Widgren; [2020]
  Nyckelord :Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Production follow-up; Productivity; Standardization; Technical Efficiency; Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Produktionsuppföljning; Produktivitet; Standardisering; Teknisk effektivitet;

  Sammanfattning : Productivity growth in the construction industry is low compared to other industries, and a large unnecessary part of a construction worker’s workday is taken up by nonvalue-creating work, such as waiting, or shifting and handling of building materials. Low productivity in construction projects makes it difficult to keep to schedules and can entail costs to construction companies when delays occur. LÄS MER

 3. 3. Framställning av syskon i Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga och Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Än lever Emil i Lönneberga; Madicken; pojkar; flickor; genus; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Lindgren; Kajsa Petersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; knowledge management; business relations; digitization; knowledge intensive; B2B; kunskapshantering; affärsrelationer; digitalisering; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. LÄS MER

 5. 5. Lärande genom diskrepans på Trafikverket - om hur konfliktsituationer i arbetslivet kan bidra till lärande inom organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emmelie Svensson; Cecilia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Konflikter; diskrepanser; konfliktkultur; lärande; utveckling; meningsskiljaktigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konflikter och meningsskiljaktigheter är oundvikliga delar av arbetslivet. I många fall upplevs deras förekomst vara negativ och energikrävande, men så behöver fallet inte vara. LÄS MER