Sökning: "Christian Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Christian Nordén.

 1. 1. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 2. 2. Och så bara kramade hon mig! : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av det transkulturella mötet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sebastian Mauritsson; Christian Tibell; [2016]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kvalitativ; Norden;

  Sammanfattning : Bakgrund: En växande flyktingström har gjort att två kulturer möts mer frekvent i samhället. Detta kan även ses inom vården vilket gör att sjuksköterskan behöver allt mer kunskap om vad hälsa och ohälsa är för patienter ifrån andra kulturer. LÄS MER

 3. 3. Krigarkvinna i det hedniska Norden : En undersökning av två samtida skildringar av sköldmön Ladgerd i den fornnordiska religionen

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Bente Moen; [2015]
  Nyckelord :Norse religion; Saxo Grammaticus; Snorri Sturluson; the Amazon; Ladgerd; Torgerd; Holgabrud; giantess Gerd blot Norse royal ideology;

  Sammanfattning : The essay has its beginning in the source material that deal with ancient Norse religion before the people in the Nordic countries became Christian. The fact that there are no contemporary written or authentic sources available that can tell us something about the Norse religion during the Viking age is problematic. LÄS MER

 4. 4. Commercial thinning and its potential for contribution to the timber supply in British Columbia’s Interior forests : a look at Finnish and Swedish forest practices and their applicability in British Columbia’s Interior forests

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :David Christian; [2014]
  Nyckelord :forestry; silviculture; commercial thinning; mid-term timber supply;

  Sammanfattning : Thinning is the partial removal of trees in a forest stand prior to final harvest. The term can be divided in pre-commercial thinning where little if any volume is removed from the stand and commercial thinning where removals are intended to provide a positive economic result. LÄS MER

 5. 5. 1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Christian Nordén; [2013]
  Nyckelord :E-health; Implementering; förändringsarbete; organisation; kommunikation; webb; E-hälsa; 1177.se; communication; implementation theory; leadership; web;

  Sammanfattning : Organisationer förändras ständigt för att tillgodose interna och externa krav. Dessa förändringar påverkar organisationens medarbetare på olika sätt. I takt med teknikutveckling och en ökad användning av internet nyttjar allt fler organisationer webben som kommunikationskanal. LÄS MER