Sökning: "Det mångkulturella samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Det mångkulturella samhället.

 1. 1. Det mångkulturella samhället inom vården och sjuksköterskans upplevelse.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ali Abdullahi Awes; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Soluppgångsmodellen; Transkultur; Upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Min historia är också din historia : Interkulturella perspektiv i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jona Karam; [2021]
  Nyckelord :Interkulturell; interkulturell kompetens; mångkulturell; identitet; historieundervisning; historiedidaktik; historiemedvetande; historiebruk; historiekultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Skolverksamheterna i Sverige är en spegling av samhället där sociala och kulturella möten frodas och ska hjälpa elever att utveckla förståelsen för en kulturell mångfald i en globaliserad värld. Historieundervisningen ska bidra till att elever får förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadsätt. LÄS MER

 3. 3. Den svenska läroplanens utveckling i relation till det mångkulturella samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Hugo Månsson; Attila Terek; [2021]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Historia; Interkulturell; Läroplan; Mångkulturell; Sverige;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vårt syfte varit att undersöka hur den svenska läroplanen harförhållit sig till det mångkulturella samhällets utveckling i Sverige de senaste de senaste 60åren från Lgr 69 till Lgr 11. Vårt resultat visar ett samband mellan den ökade invandringentill Sverige och de mångkulturella aspekterna i läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Avdic; Frida Terävuo; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Språkbarriärer; Erfarenheter; Mötet med patienten; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2019 invandrade 115 805 personer till Sverige. På grund av det mångkulturella samhället är sjukvården i ständig förändring och som sjuksköterska behöver man kunna bemöta mångfalden samt kommunicera när ett gemensamt språk i mötet med patienten saknas. LÄS MER

 5. 5. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs införutmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet irelationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksomrelationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER