Sökning: "Digitala Hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Digitala Hjälpmedel.

 1. 1. IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder : En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; kompensatoriska hjälpmedel; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och IKT som didaktiska verktyg i litteracitetsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kartläggning; litteracitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Implementerandet av nyanlända elevers kartläggningsresultat och digitala verktyg i undervisningen är aktuella ämnen i dagens skola. Syftet med den här kunskapsöversikten har därför varit att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att undervisning grundad på kartläggningsresultat, i kombination med användning av digitala hjälpmedel, kan främja nyanlända elevers litteracitet. LÄS MER

 3. 3. ”Gamla datorer, det är det vi jobbar med” : En interaktionsstudie av vård- och omsorgspersonalens användning av digitala artefakter på ett vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emma Adolfsson; Stephanie Weaver; [2019]
  Nyckelord :Healthcare Workers; Elderly Care; Digital Divide; Video Ethnography; Communities of Practice; Vård- och omsorgspersonal; äldreomsorg; digitala klyftan; videoetnografi; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : There is a need to create efficiency through digital technology within the elder care, as the elderly population of society is increasing. Existing IT-systems are considered incompatible with healthcare work, despite of Swedish investments in digital development in healthcare. LÄS MER

 4. 4. 1:1 ur ett lärarperspektiv - En kunskapsöversikt om det nationella införandet av digitala hjälpmedel i samhällskunskapsämnet och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rina Erlisi; Sara Redzic; [2019]
  Nyckelord :Datorer; didaktik; lärare; samhällskunskap; 1:1;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt är syftet att undersöka hur integreringen av 1:1 (en dator per elev och lärare) satsningen har påverkat lärandemiljön för undervisande lärare i gymnasieskolan. Målet är att undersöka hur integreringen av 1:1 (en dator per elev och lärare) satsningen påverkat lärandemiljön för undervisande lärare i gymnasieskolan samt grundskolans senare år. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR INKLUDERING AV ELEVER I LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER- En kvalitativ studie av lärares och elevers beskrivningar av hur digitala hjälpmedel kan göra undervisningen inkluderande.DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR INKLUDERING AV ELEVER I

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ekström; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Elever i läs- och skrivsvårigheter ska, liksom alla elever, först och främst få stöd inom den ordinarie undervisningen. Mycket pengar har satsats på digitalisering i skolorna. LÄS MER