Sökning: "Dublinförordningen"

Visar resultat 21 - 25 av 43 uppsatser innehållade ordet Dublinförordningen.

 1. 21. Omfattningen av Migrationsverkets utredningsansvar i Dublinärenden : När det ömsesidiga förtroendet ifrågasätts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Källström; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Dublinförordningen; EU; EKMR; Migrationsverket; Utredningsansvar;

  Sammanfattning : Migrationsverket har som ansvarig förvaltningsmyndighet huvudansvaret för genomförandet av Dublinförordningen i svensk rätt. Dublinförordningen ingår i EU:s gemensamma asylsystem, Common European Asylum System (CEAS) och syftar till att fördela och effektivt hantera de asylansökningar som lämnas in i EU:s medlemsstater. LÄS MER

 2. 22. Dublinförordningen (III) : förändringar i allmänhet och ensamkommande barn i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Catrin Buller; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. The Legality of Dublin Transfers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Nordvall; [2015]
  Nyckelord :EU law; public international law; non-refoulement; Dublin transfer; Dublin Regulation; CJEU; ECHR; ECtHR; comparison; mutual trust; presumption of safety; systemic flaws; substantial grounds; real risk; individual rights; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no right to asylum, but there is a right not to be returned to persecution. The principle of non-refoulement, which is expressed in article 3 ECHR, encompasses this right and it is an essential part of individual rights protection. LÄS MER

 4. 24. Ömsesidigt förtroende vid Dublinöverföringar av asylsökande från Syrien. En analys med utgångspunkt i Flyktingkonventionen, Europakonventionen, EU-rätt och svensk rätt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Kazemi; [2014-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kriget i Syrien har lett till att mer än 9 miljoner människor tvingats fly från sina hem. En relativt liten andel av dessa, vid författandet av denna uppsats 84 000, skyddssökande har sedan inbördeskrigets början sökt asyl i någon av EU:s medlemsstater. Denna flyktinggrupp har mötts med varierande mottagande i de olika medlemsstaterna. LÄS MER

 5. 25. Recasting the Dublin Regulation : an analysis of the impact of the M.S.S. and N.S./M.E. judgments on the recast of the Dublin Regulation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Catherine Petersson; [2014]
  Nyckelord :Non-refoulement; Mutual Trust; M.S.S.; Hierarchy of Criteria; Dublin-III; Dublin-II; The Dublin Regulation; Common European Asylum System; burden of Proof; burden Sharing; N.S. M.E.; remedial responsibility; sovereignty clause; early warning mechanism; mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med Dublinförordningen är att se till att asylansökningar behandlas av endast en medlemsstat, för att undvika fenomenen “asylsum shopping” och “refugees in orbit”. Förordningen består av en hierarki av kriterier för att fastställa vilken stat som är ansvarig, men detta har också lett till principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna, där alla stater förutsätts ha samma nivå av mänskliga rättigheter på grund av sitt EU medlemskap. LÄS MER