Sökning: "Företagsstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Företagsstruktur.

 1. 1. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 2. 2. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER

 3. 3. Hur utvecklas förslagsystemet i en konsultverksamhet? : En studie av förbättringsarbete på PlantVision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Miefalk; [2019]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; Förslagsystem; Konsultbolag;

  Sammanfattning : Genom att generera ständig förbättring kan en organisation vara konkurrenskraftig och fortsätta anpassa sig till en föränderlig värld. Förslagsystem är ett sätt att involvera hela organisationen i arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Initial Assessment ofManufacturing ExecutionSystems : Development of a methodology to definebusiness needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing executionsystem). The MES lies above the actual shop floor in the enterprise system hierarchy and is not in directcontact with the actual production, in the way PLC (programmable logic control) or SCADA (supervisorycontrol and data acquisition) systems are. LÄS MER

 5. 5. Gasellföretagens framgång : Hur varaktiga relationer skapas under hög tillväxt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Thorsén; Lovisa Bokström; [2019]
  Nyckelord :Gasellföretag; Företagsrelationer; Tillväxt; Engagemang; Intention; Tillit; Personlig kontakt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag, så kallade Gaseller, skapar varaktiga företagsrelationer under en hög tillväxtfas. Dessa företag kan trots sin framgång utsättas för stora påfrestningar då tillväxten tenderar att ta stora resurser i anspråk. LÄS MER