Sökning: "Folkhälsan"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet Folkhälsan.

 1. 1. Orsaker till föräldrars skepticism mot barnvaccinationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Lindahl; Hanna Skog; [2023]
  Nyckelord :immunization; childhood vaccination; hesitancy; parents attitude; immunisering; barnvaccination; tveksamhet; föräldrars attityder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccin har blivit en global framgång för folkhälsan. Vaccinationer har bidragit till att flera barnsjukdomar blivit så sällsynta att de inte längre utgör hot mot samhället. Trots detta finns fortfarande en tveksamhet hos föräldrar kring barnvaccinationer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete för personer med övervikt och obesitas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Olsson; Neo Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Health promotion; Person centered care; Nurses; Övervikt; Obesitas; Hälsofrämjande arbete; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas medför en ökad risk för allvarliga hälsoproblem och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Under de senaste trettio åren har antalet människor med obesitas fördubblats. LÄS MER

 3. 3. Grönstruktur ur ett socialt perspektiv : Planering för ökad folkhälsa

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joella Andersson; [2022]
  Nyckelord :Urban green structure; public health; city planning in municipalities; Urban grönstruktur; folkhälsa; kommunal stadsplanering;

  Sammanfattning : Urban grönstruktur är en viktig komponent för både ett trivsamt och hälsosamt samhälle. Eftersom 85% av Sveriges befolkning bor i städer och urbana miljöer påverkar stadsmiljöns utformning över 8,5 miljoner människors dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Rökavvänjning med SMS-stöd till studenter : En hälsoekonomisk utvärdering baserad på en klinisk studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Sabel; Philip Sandh; [2022]
  Nyckelord :Smoking cessation; Health economic evaluation; SMS; Smoking; CEA; QALY; Digital interventions; COPD; Rökavvänjning; Hälsoekonomisk utvärdering; SMS; Rökning; CEA; QALY; Digitala interventioner; KOL;

  Sammanfattning : Rökning är ett utbrett samhällsproblem världen över och sjukdomar relaterade till rökning leder till mer än åtta miljoner dödsfall årligen. Effektiva rökavvänjningsmetoder spelar därför en viktig roll i samhället då de besparar samhället sjukvårdskostnader och främjar folkhälsan. LÄS MER

 5. 5. Det blir bara värre och värre.. : En kvalitativ studie om kriminalvårdarnas arbetsmiljö inne på anstalten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Kalid Abdulwasai; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Krav-kontroll-stöd-modellen; Kriminalvårdare; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Ett arbete kan både vara en risk eller friskfaktor och de krav som ställs på arbetstagaren kan leda till olika konsekvenser. Arbetsmiljö innefattar den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, den fysiska arbetsmiljön handlar om exempelvis buller, ventilation och ljus medan psykosocial arbetsmiljö handlar om exempelvis socialt stöd, krav, inflytande och belöning. LÄS MER