Sökning: "Folkrätt mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Folkrätt mänskliga rättigheter.

 1. 1. Statsansvar och icke-statliga väpnade aktörers ansvar - En studie om staters ansvar för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Swenson; [2021]
  Nyckelord :Statsansvar; responsibility; state responsibility; folkrätt; icke-statliga aktörer; non-state armed groups; International Law Commission ILC ; ARSIWA; Human Rights; non-state actors; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom traktat och sedvanerätt inom folkrätten åtar sig stater ansvar och skyldigheter att agera på ett visst sätt gentemot sina medborgare samt andra stater. Det är dock inte alltid staten följer dessa regleringar utan istället inskränker på individers mänskliga rättigheter och därmed går emot internationell rätt. LÄS MER

 2. 2. Terrorist men på vilka grunder? – En granskning av EU:s sanktioner mot terrorisms förhållande till rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; internationella sanktioner; international sanctions; terrorism; rättssäkerhet; legal certainty; processuella rättigheter; procedural rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses the question of whether EU sanctions against certain persons and entities to combat terrorism are compatible with fundamental principles of legal certainty, concentrating on predictability and procedural rights. International sanctions are coercive political and legal measures imposed to ensure peace and stability and promote democracy and human rights. LÄS MER

 3. 3. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refoulement; extraterritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har flyktingar och andra skyddsbehövande gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 4. 4. Möjlighet till tvångslicensiering avseende läkemedelspatent i enlighet med TRIPS-avtalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabbi Meskenaite; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; Immaterialrätt; Läkemedelspatent; Tvångslicensering; TRIPS; patenträtt; Covid-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillgång till essentiella läkemedel är en fundamental del av bästa möjliga hälsa som genom artikel 12 av Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Emellertid beräknades 1,5 miljoner människor dö på grund av bristande tillgång till befintliga vaccin år 2019, varav en av orsakerna anses vara läkemedelspatent. LÄS MER

 5. 5. Klimaträtten i relation till mänskliga rättigheter - Ett arbete om staters politiska klimatåtaganden och generationernas rätt till en framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnesa Hasani; [2020]
  Nyckelord :Klimaträtt; Folkrätt; Mänskliga rättigheter; EKMR; Klimatavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The climate change and it´s consequences have since the 1970s received attention in a legal and political context at a national, regional and international level. The issue of climate change law has evolved from being treated as an environmental law issue to a threat that transcends territorial boundaries, to lastly being brought to attention as a human rights issue. LÄS MER