Sökning: "Forsgren"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Forsgren.

 1. 1. Uppfattas ledarbeteenden olika utifrån chefens kön och ålder?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Arvid Johansen; Rebecca-Louise Forsgren; [2022]
  Nyckelord :leadership; age; gender; leadership qualities; perceived leadership;

  Sammanfattning : Könets relation till uppfattat ledarskap har studerats i decennier. Vissa studier framför motsättningen mellan den kvinnliga könsrollen och ett uppfattat effektivt ledarskap, andra studier menar att det inte föreligger skillnad beträffande hur ledarskap mellan könen uppfattas. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering upprättad tillsammans med strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lena Forsgren; Maria Garnes; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Coordinated individual planning; Stroke; Rehabilitation; Arbetsterapi; Samordnad individuell planering; Stroke; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering [SIP] upprättad tillsammans med strokepatienter. För att besvara syftet valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervjuer för datainsamling. Nio arbetsterapeuter verksamma inom region och kommun i Sverige intervjuades. LÄS MER

 3. 3. SUSTAINABLE INVESTMENTS IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE : A Panel Data Analysis of the Relationship Between ESG Factors and Financial Performance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Filip Forsgren; Marcus Öström; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Investments; ESG Score; Financial Performance; Panel Data Analysis; Panel Regression; Hållbara investeringar; ESG score; Finansiell prestanda; Panel data analys; Panel regression;

  Sammanfattning : Sustainability is a broad concept where sustainability factors have become more fundamental during the recent years. However, the importance of these factors has not been as central when explaining stock returns. Thus, we perform this study with the aim to investigate the relationship between sustainability factors and financial performance. LÄS MER

 4. 4. Essensen av ett modernt samhällsfenomen : En fenomenologisk studie om coworking

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Edlund; Anna Forsgren Stistrup; [2022]
  Nyckelord :Coworking; Phenomenology; Empirical Psychological Phenomenological method; EPP-method and Social constructivism.;

  Sammanfattning : Coworking is a shared office environment for independent workers, they offer extra service in contrast to what ordinary office-hotels normally do. The purpose of this study was to investigate and describe what the essence of the phenomenon of coworking is, i.e. what characteristics make coworking perceived as coworking. LÄS MER

 5. 5. Public diplomacy and the reemergence of China

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Forsgren; [2022]
  Nyckelord :Soft power; public diplomacy; China; foreign policy; realism; constructivism; Belt and Road Initiative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The reemergence of China as a global Great Power raises multiple questions regarding how China will exert its influence on the international arena. Arguably the most important feature of China’s current foreign policy, the Belt and Road Initiative (BRI) can be considered a manifestation of China’s contemporary ascendancy. LÄS MER