Sökning: "Gluelam"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Gluelam.

 1. 1. Ett andra hem

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Iiris Silvola; [2018]
  Nyckelord :culture; centre; school; high school; upper secondary school; wood; gluelam; kulturhus; gymnasium; skola; trä; träbyggande; limträ; bibliotek; stockholm; slakthusområdet;

  Sammanfattning : Uppgiften var att rita ett gemensamt samlingsplats för lokala gymnasiestudenter på Slakthusområdet i södra Stockholm. Byggnaden ska också fungera som plats för olika kultur evenemang och aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Utveckla produktionskalkyl applicerbar för framtida till- och påbyggnader i limträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Produktionskalkyl; Påbyggnad; Limträ;

  Sammanfattning : In a labor market exposed to competition, it is important for a building contractor to have control over costs and working hours for his construction projects. At present, AR Bygg AB does construction work exclusively for Umehem Fastigheter AB since they are I the same business group. LÄS MER

 3. 3. Fiberföstärkning av Limträbalkar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :David Jarrin Peters; [2013]
  Nyckelord :Gluelam; Carbon fibre; bending capacity; Limträ; Kolfiber; Böjkapacitet;

  Sammanfattning : Glulam is a product that was engineered to make use of timber in a more efficient way. Bychoosing timber of similar quality and discarding natural defects during production, thedevelopment of a stronger cross-section is achieved.Carbon fiber is a relatively new material with a high tension capacity. LÄS MER

 4. 4. Vinterträdgårdar ur ett byggperspektiv : En undersökning om byggandet av vinterträdgårdar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Diyar Amin; Haval Latif Ali; [2012]
  Nyckelord :Vinterträdgårdar; dörrpartier; kostnader; glas;

  Sammanfattning : The purpose of this of this essay is to explore the construction of a conservatory that is livable allyear around. When you build a conservatory there are several factors that need to be regardedthat usually are of no importance when you build a regular conservatory. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie mellan spikningsplåtsförband och WT-Tskruvar i limträkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Joel Ericsson; Goran Rusimovic; [2006]
  Nyckelord :Skanska Teknik; gluelam joints; nailing plates; WT-T screws; carrying ability; cost; performance time; damp circumstances; rust free; fire; experiment; drying period; Skanska Teknik; limträdförband; spikningsplåtar; WT-T skruvar; bärförmåga; kostnad; utförandetid; fuktiga förhållanden; rostfri; brand; experiment; uttorkning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Skanska Teknik med handledning av Johan Sjödin. Arbetets syfte var att jämföra olika limträförband, utförda av antingen spikningsplåtar eller WT-T skruvar, och komma fram till den bästa lösningen med hänsyn till bärförmåga, kostnad och utförandetid. LÄS MER