Sökning: "Gravid kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Gravid kvinnor.

 1. 1. "Varför gråter jag?" : En litteraturstudie som belyser kvinnors upplevelser av ohälsa vid användandet av hormonella preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Vukic; Lisa Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; Hälsa; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRAKTBakgrund: Hormonella preventivmedel är av de vanligaste metoderna att förhindra enoönskad graviditet. Forskningen visar att hormonella preventivmedel kan påverka kvinnanslivskvalitet och samtidigt medföra allvarliga biverkningar som kvinnan förväntas leva med. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och påverkan på kvinnor och foster

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Aldegren; Linnea Selstad; [2020-06-30]
  Nyckelord :Graviditet; Gravid kvinnor; Fysisk aktivitet; Träning; Graviditetsutfall;

  Sammanfattning : Background: As the fetus develops, a number of physiological changes occur in pregnant women. The adaptation is done to create a favorable environment for the fetus and to prepare the female body for pregnancy and childbirth. Research has been conducted to give pregnant women the right recommendations on physical activity without any risks. LÄS MER

 3. 3. “Vi svenskar föder naturligt” En kvalitativ studie om utrikes födda kvinnors upplevelser av att föda barn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Faxerin; Stella Månevik; [2020-06-17]
  Nyckelord :förlossningsvård; bemötande; kultur; kommunikation; såråk; interpersonell relation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en ökad förståelse för utrikes födda kvinnorsupplevelser av att föda barn i Sverige. Studien grundar sig i kvalitativa intervjuermed sex kvinnor från olika länder som fött barn i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skyddet mot diskriminering av gravida kvinnor - En redogörelse av gällande rätt kring diskriminering av gravida kvinnor vid rekrytering.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Malmsten; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; gravid; graviditet; kvinna; rekrytering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett barn : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Corinna Malm; Somlack Changseesuk; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet;  Välbefinnande.  ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Önskan om att fortplanta sig är grundläggande för de allra flesta. I Sverige beräknas cirka 10-15 procent par vara ofrivilligt barnlösa. Den vanligaste bakomliggande orsaken till infertilitet är könssjukdomar. LÄS MER