Sökning: "Helena Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Helena Lager.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 3. 3. Lagerlayout och artikelplacering för högt utnyttjande av lagringskapacitet för aluminiumprofiler : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Bjers; Anja Blom; [2018]
  Nyckelord :Lager; lagerlayout; förvaringsmetoder; artikelklassificering; artikelplacering; zonindelning; aluminiumprofiler;

  Sammanfattning : Master thesis (30 ECTS), Business Administration and Economics program, School of Business and Economics Linnaeus University, Logistics, 4FE19E, Spring 2018 Authors: Pontus Bjers and Anja Blom Examiner: Helena Forslund Supervisor: Hana Hultén Title: Warehouse layout and storage location assignment for high utilization of storage capacity for aluminum profiles – A case study at Alutrade AB in Växjö Background: The warehouse function is one of the most crucial for companies engaged in manufacturing and service. With increasing competition for customers, incentives are created to stock products in optimal locations and in well-planned warehouses with the correct layout. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess : En fallstudie på Staples AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Berg; Emelie Hjärtåker; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Productivity; Automated warehouse; AVS RS; Buffer function; Process mapping; Waste; Improvement suggestions; Logistik; Produktivitet; Automatiserat lager; AS RS; AVS RS; Försörjande funktion; Processkartläggning; Slöserier; Förbättringsåtgärder; Supply Chain Managment.;

  Sammanfattning : Title: Improved productivity in an automated ”pick and pack” process - Förbättrad produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess – A case study at Staples Sweden AB Authors: Emelie Hjärtåker & Lovisa Berg Tutor: Petra Andersson Examiner: Helena Forslund Background: There is a lot of research within automated warehouse and especially about storage layout but no research that are including the functions within the process and how they beneficially should interact with each other. At the same time companies strives for improved productivity which might be easier to reach with a process orientated view rather than a function based view. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra det dolda : En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klas Lundvall; Hanna Altsäter; [2016]
  Nyckelord :Dolda skador; kvalitetsbrister; processer; orsak-verkan; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19E VT 2016 Författare - Hanna Altsäter och Klas Lundvall Handledare - Petra Andersson Examinator - Helena Forslund Titel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater Bakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. LÄS MER