Sökning: "Integration i förening"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Integration i förening.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Englander; [2020]
  Nyckelord :Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Sammanfattning : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. LÄS MER

 2. 2. Integration genom föreningsidrott : En väg för nyanlända att integreras i samhället

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sami El Bajdi; Ali Saouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka om och hur föreningsidrotten arbetar med nyanlända barn och ungdomars integrering i samhället. Frågeställningarna är följande: - Hur ser idrottsföreningar på sin roll som integreringsarena för nyanlända? - Utifrån vilka strategier arbetar idrottsföreningar med integration av nyanlända barn och ungdomar? - Vilka hinder och möjligheter ser idrottsföreningar när det gäller integration av nyanlända? Metod Vi genomförde denna studie genom att intervjua tre olika representanter från föreningsidrotten för att få en djupare förståelse om hur de jobbar med nyanlända barn och ungdomars integration i samhället. LÄS MER

 3. 3. "Alla ska få vara med på båten" : En kvalitativ studie om hur föreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Zetterlund; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; fysisk aktivitet; ungdomar; integration och funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Mångfald är något som svenska idrottsföreningar strävar efter, eftersom det ger goda effekter på samhället och gemenskapen bland alla individer. Syftetmed denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald. LÄS MER

 4. 4. Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar : en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Charlotte Larsson; Louise Lidebjer; [2015]
  Nyckelord :Lantmännen; Södra Skogsägarna; kooperativa föreningar; emissionsinsatser; insatsemission; förlagsinsatser; socialt kapital; handel och investeringar;

  Sammanfattning : En kooperativ förening innebär att medlemmarna handlar med, äger och styr föreningen. Ägandet består i huvudsak av att medlemmarna har grundinsatser, men de kan också investera och handla med frivilliga insatser. Det finns olika möjligheter till frivilliga insatser, framförallt emissionsinsatser och förlagsinsatser. LÄS MER

 5. 5. Föreningsliv och demokrati : Om politiska, demokratiska och integrationsmässiga förutsättningar i en somalisk förening

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Isabel Grönevik; [2012]
  Nyckelord :Democracy; Integration; citizens association; Somalia; Demokrati; integration; föreningsliv; Somalia;

  Sammanfattning : In contemporary Sweden political participation among foreign-born Swedes is viewed as low and it is well known that foreign-born individuals do not use their voting rights to the same extent as the general population. At the same time there are numerous ethnic associations around the country who work with various activities involving political, democratic and integration issues. LÄS MER