Sökning: "Integration i förening"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Integration i förening.

 1. 1. "Alla ska få vara med på båten" : En kvalitativ studie om hur föreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Zetterlund; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; fysisk aktivitet; ungdomar; integration och funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Mångfald är något som svenska idrottsföreningar strävar efter, eftersom det ger goda effekter på samhället och gemenskapen bland alla individer. Syftetmed denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald. LÄS MER

 2. 2. Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar : en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Charlotte Larsson; Louise Lidebjer; [2015]
  Nyckelord :Lantmännen; Södra Skogsägarna; kooperativa föreningar; emissionsinsatser; insatsemission; förlagsinsatser; socialt kapital; handel och investeringar;

  Sammanfattning : En kooperativ förening innebär att medlemmarna handlar med, äger och styr föreningen. Ägandet består i huvudsak av att medlemmarna har grundinsatser, men de kan också investera och handla med frivilliga insatser. Det finns olika möjligheter till frivilliga insatser, framförallt emissionsinsatser och förlagsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Föreningsliv och demokrati : Om politiska, demokratiska och integrationsmässiga förutsättningar i en somalisk förening

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Isabel Grönevik; [2012]
  Nyckelord :Democracy; Integration; citizens association; Somalia; Demokrati; integration; föreningsliv; Somalia;

  Sammanfattning : In contemporary Sweden political participation among foreign-born Swedes is viewed as low and it is well known that foreign-born individuals do not use their voting rights to the same extent as the general population. At the same time there are numerous ethnic associations around the country who work with various activities involving political, democratic and integration issues. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocesser i ett divisionaliserat företag : -En fallstudie inom Södra Skogsägarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Oskar Arvidsson; Emil Johannesson; Pierre Johansson; [2012]
  Nyckelord :Capital budgeting decision; Capital budgeting manual; Capital resource allocation process; Divisionalization; Integration; Initiation; Standardization.; Beslut; Divisionalisering; Framdrivning; Initiering; Investeringar; Investeringskalkylering; Investeringsmanualer; Investeringsprocesser; Standardisering.;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras investeringsprocesser i det divisionaliserade företaget Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Studiens syfte är att beskriva och förklara företagets investeringsprocesser och i vilken utsträckning dessa processer är standardiserade. I studien analyseras dessa investeringsprocesser utifrån befintlig teori. LÄS MER

 5. 5. Resan mot ett fullvärdigt deltagande - En studie av nyanlända svenskars förståelse och erfarenhet av det svenska föreningslivet och dess roll för integrationen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofiadotter Lepic Ebba; [2010]
  Nyckelord :integration; socialt kapital; nyanlända svenskar; förening;

  Sammanfattning : Föreningar har länge varit i centrum för den svenska integrationspolitiken då de anses stärka det sociala kapitalet och utgöra en arena för integrerande möten. Denna studie fokuserar på hur nyanlända svenskar själva upplever det svenska föreningslivet och dess koppling till integrationen. LÄS MER