Sökning: "Civic integration"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Civic integration.

 1. 1. VARFÖR GÖR INTE INVANDRARE POLITISK KARRIÄR I SAMMA UTSTRÄCKNING SOM SVENSKFÖDDA? En intervjustudie om vägen in i politiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Sundén; [2022-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Immigrants’ internal reasoning and sense of capacity has been under little scrutiny in the relatively new research field of immigrants’ political integration. Departing from a study of Soininen and Qvist (2021) regarding the intraparty factors hindering immigrants’ political career opportunities in Sweden, this thesis develops the understanding of the political integration of immigrants in posing the question “Why are immigrants not going into a political career in the same extent as Swedish-born citizens?”. LÄS MER

 2. 2. Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap: : En analys av ett policyförslag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :Citizenship; citizenship tests; integration; WPR-approach; policy analysis.;

  Sammanfattning : Integration and immigration policies as a raised as an ‘hot topic’ in many western democracies,mostly due to an increased immigration. This has led to a debate on integration issues and howto integrate new citizens in the western societies. LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapstest, omstridda koncept, och möjliggörande villkor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; Sara Synneby; [2022]
  Nyckelord :Citizenship; Civic integration; The Boundary Problem; Conditions of possibility; Discourse; WPR approach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 24 oktober 2019 beslutade den svenska regeringen att en statlig offentlig utredning skulle genomföras med syftet att presentera förslag om hur ett medborgarskapstest skulle kunna fungera som ett lagstiftat krav för medborgarskap. Denna undersökning tillämpar WPR-ansatsen, och med hjälp av politisk teori och genom att problematisera texten i SOU 2021:2 syftar den till att spåra och frilägga de hypotetiska icke-intentionala implicita antaganden beträffande gränsdragningsproblemet, demos, och medborgarskap som är de möjliggörande villkoren för de resonemang om medborgarskapstest som uttrycks i SOU 2021:2. LÄS MER

 4. 4. En långsiktigt (o)hållbar migrationspolitik – En kvalitativ innehållsanalys av Statens offentliga utredning om förslag till ändringar i utlänningslagen [2005:716]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Josefin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Integration; Civic Integration; Human rights; Conditioned; Sweden’s Aliens Act; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is a growing trend within the EU to use integration tests as a political tool for migration control and the conditioning of family reunification and other human rights. These integration tests can be viewed as problematic as they shift the responsibility for integration from the state to individual migrants, thus avoiding the principle of universalism. LÄS MER

 5. 5. Party system design and nation-building efforts : A comparative study of Kenya and Nigeria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Party system design; consociationalism; integrationalism; nation-building; assimilation; multiculturalism; Kenya; Nigeria;

  Sammanfattning : How can party system design contribute to managing ethnic relations? This thesis investigatesthe relationship between party system design and the type of nation-building efforts pursuedin a country. More specifically, whether a country allows ethnicity to be a source of politicalmobilization or not and how that relates to nation-building policies having an assimilating ora multicultural character. LÄS MER