Sökning: "Josefine Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Josefine Urban.

 1. 1. Flex square : a robust and flexible square for today’s contemporary dilemmas Stora torget, Falköping

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Ögren; [2021]
  Nyckelord :public urban spaces; urban spaces; square; robust city; covid-19; climate change; landscape architecture; design; urban design;

  Sammanfattning : The year 2020 will be remembered as a year that both shook and changed our society completely when the COVID-19 pandemic spread and affected people all around the world. Never before in modern times have green urban public spaces been as important for both the citizens and for the environment. LÄS MER

 2. 2. Fast drone deliveries

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Paulina Maxe; Josefine Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Drönare; drönarleveranser; snabba leveranser; expressleverans;

  Sammanfattning : Det finns idag ett växande behov av mobilitet samt en fortsatt urbanisering i världen vilket leder till vissa utmaningar för framtidens logistik och transporter. Utmaningarna handlar om att möta det ökande behovet av att transportera människor och paket utan att bidra till mer trängsel på vägarna. LÄS MER

 3. 3. Soundscape From an Audio- Visual Perspective : A study on how visual feedback affects our perception of a soundscape

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefine Hölling; [2021]
  Nyckelord :Audio-visual perception; Soundscape; Visualization; Sonic environment; Audio-reactive; Digital audio visualization.;

  Sammanfattning : The soundscape is a multi-sensory experience of an area. Previous research in the field has shown a positive correlation between designing with both audio and visual feedback for an increased perceived environmental pleasantness. LÄS MER

 4. 4. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Värmeöverföring och odling i bergrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Erik Ljungberg; Josefine Franzén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här projektet är gjort som kandidatexamensarbete inom hållbar energiteknik på KTH vårterminen 2020. I dagens samhälle ställs höga krav på butiker och odlare att alla typer av färska grönsaker, örter och frukter ska finnas tillgängligt året om, oavsett säsong eller klimat. LÄS MER