Sökning: "Julia Brandt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Julia Brandt.

 1. 1. Rösta på oss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :politik; politisk kommunikation; personifikation; valaffischer; semiotisk analys; Centerpartiet; Liberalerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. LÄS MER

 2. 2. How might we decrease the amount of information lost between and during night shifts through implementing a digital alarm register?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :Home care; Interaction design; gui; CSCW; eHealth; Mobile work; application; UCD;

  Sammanfattning : This thesis explores the digital opportunities at a mobile workplace in elderly home care by analyzing the existing information and communication flow that happens between and during shifts in everyday practice using a user-centric approach. The fieldwork analysis reveals that a combination of media, both verbal, digital and paper-based is used throughout the shift to pick up and pass on information. LÄS MER

 3. 3. Pengar vs Jämställdhet - En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Bernhardsson; Julia Brandt; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to form an understanding over how media chooses what sport to broadcast and why male athletes dominate when it comes to live broadcasting of sports.This study is made with a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER

 5. 5. Grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa : En scoping review med fokus på miljöns inverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Brandt; Amanda Ljungvall; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; nature-based rehabilitation; occupational therapy; other reactions to severe stress and stress.; Arbetsterapi; naturunderstödd rehabilitering; stress; utmattningssyndrom och ångest.;

  Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem hos den svenska befolkningen och sjukskrivningarna för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. Forskning har visat på att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått grön rehabilitering har haft goda resultat. LÄS MER