Sökning: "likheter mellan psykologiska perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden likheter mellan psykologiska perspektiv.

 1. 1. Erfarenheter av alliansens uttryck i psykoterapi och psykoterapeutisk handledning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Qvarnström; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska erfarenheter av och reflektioner kring likheter och skillnader i alliansens uttryck i psykoterapioch psykoterapeutisk handledning utifrån terapeutens respektive handledarens perspektiv. Studien var kvalitativ; intervjuer genomfördes med sju legitimerade, psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som arbetade kliniskt och även bedrev psykoterapeutisk handledning. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsspelaren och tränaren: en studie om 15-åriga tjejers motivation att spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Olefors; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Motivation; Motivationsfaktorer; Självbestämmandeteorin; SDT; Self determination theory; Spelare; Tränare; Ungdomstjejer; 15-åring; Idrott;

  Sammanfattning : Barns idrottsdeltagande i Sverige minskar med stigande ålder från 7–12 år, framför allt ungdomstjejers deltagande. Genom att jämföra spelares och tränares perspektiv är syftet med studien att förklara vilka motivationsfaktorer som får 15-åriga tjejer att spela fotboll samt förklara hur tränaren påverkar dessa motivationsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 4. 4. En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Leonida Kembro; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; Likvärdig utbildning; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Leonida Kembro (2017). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle. Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola.En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever- A study of student health care and teachers` organization regarding newly arrived students. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på ADHD : En sammanställning av tankar hos yrkesverksamma i Frankrike och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Blad; Christoffer Sjögren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; utredning; prevalens; diagnos; diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är idag en diagnos som varierar kraftigt i prevalens beroende på var i världen vi befinner oss. I Frankrike har låg prevalens av syndromet i relation till övriga världen uppmärksammats. LÄS MER