Sökning: "likheter mellan psykologiska perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden likheter mellan psykologiska perspektiv.

 1. 1. Fotografi som medium för att uttrycka identitet : En jämförande analys mellan Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med identitet i relation till ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sara Hägertorp; [2019]
  Nyckelord :identitet; fotografi; bildundervisning; Cindy Sherman; Francesca Woodman;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med temat identitet och sätta detta i relation till ett didaktiskt perspektiv. Utifrån frågeställningarna: Vad finns det för likheter och skillnader mellan Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med identitet genom fotografi? och Hur kan man utifrån dessa fotografer arbeta med identitet i bildundervisningen? kommer en komparativ analys göras på fyra bilder. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av alliansens uttryck i psykoterapi och psykoterapeutisk handledning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Qvarnström; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska erfarenheter av och reflektioner kring likheter och skillnader i alliansens uttryck i psykoterapioch psykoterapeutisk handledning utifrån terapeutens respektive handledarens perspektiv. Studien var kvalitativ; intervjuer genomfördes med sju legitimerade, psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som arbetade kliniskt och även bedrev psykoterapeutisk handledning. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelaren och tränaren: en studie om 15-åriga tjejers motivation att spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Paulina Olefors; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Motivation; Motivationsfaktorer; Självbestämmandeteorin; SDT; Self determination theory; Spelare; Tränare; Ungdomstjejer; 15-åring; Idrott;

  Sammanfattning : Barns idrottsdeltagande i Sverige minskar med stigande ålder från 7–12 år, framför allt ungdomstjejers deltagande. Genom att jämföra spelares och tränares perspektiv är syftet med studien att förklara vilka motivationsfaktorer som får 15-åriga tjejer att spela fotboll samt förklara hur tränaren påverkar dessa motivationsfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 5. 5. En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leonida Kembro; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; Likvärdig utbildning; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Leonida Kembro (2017). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle. Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola.En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever- A study of student health care and teachers` organization regarding newly arrived students. LÄS MER