Sökning: "Kajsa Samuelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kajsa Samuelsson.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. BEGINNING MIDDLE AND

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Craft; Fold; Incompleteness; Modularity; Pattern; Resist dyeing; Soft; Textile; Färgning; Konsthantverk; Mjuk; Modul; Mönster; Ofärdigt; Textil; Veck;

  Sammanfattning : BEGINNING MIDDLE AND is a project that takes a textile approach to explore repeated pattern and the ongoing. This paper, being a part of this project, is describing and discussing the potentiality of using notions such as softness, folds and ongoingness to widen the views on what a craft practice can be and do. LÄS MER

 3. 3. OCH / VECK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :textil; vikning; färgning; mönster;

  Sammanfattning : What is a fold? To fold is to bend, to allow something to head anotherway. Folding calls for elasticity and movement. I am fascinated by thefold. With it comes the opportunity to unfold. LÄS MER

 4. 4. För vem gör vi detta? En kvalitativ fallstudie om dokumentationsmiljön ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jeanette Busk; Kajsa Berglund; [2016]
  Nyckelord :förskola; dokumentation; barns perspektiv; pedagogers förhållningssätt; dokumentationsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie har varit att sätta barns perspektiv i fokus när det kommer till dokumentation och dokumentationsmiljö. Frågeställningarna vi har utgått ifrån var hur pedagogerna ser på dokumentationen i verksamheten samt hur dokumentationsmiljön kan upplevas med utgångspunkt i barns kroppsliga storlek. LÄS MER

 5. 5. Sprickrisk vid byte av kantbalkar – inverkan av kylning

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2005]
  Nyckelord :Utbyte av kantbalk; ung betong; sprickrisk; temperaturspänningar; tvång; krympning; krypning; kylning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER