Sökning: "Viktor Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Viktor Hansson.

 1. 1. Logaritmen igår, idag, imorgon – från historia till klassrum

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linus Törnkvist; Viktor Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is a literary analysis focused on the history of logarithms and how different ways of introducing logarithms could be perceived by students. This subject matter may be the most difficult for students to grasp in their upper-secondary mathematics education. To explore why that is we examine three questions. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA VERKTYG I BYGGPRODUKTION : HUR ANVÄNDANDET KAN ÖKA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Viktor Eriksson; Rebecca Hansson; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; inställning; informationsdelning; produktion; appliktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Skoglund; Viktor Hansson; [2016]
  Nyckelord :Yrkesrelaterad stress; stress; konsekvenser; fysiska konsekvenser; psykiska konsekvenser; patientkontakt; patientsäkerhet; arbetsmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Yrkesrelaterad stress uppkommer när ansträngning av psykologiska eller fysiska egenskaper går utöver individens förmåga. I föreliggande studie beskrivs konsekvenser av yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor som arbetar på avdelning. Yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett vanligt förekommande fenomen på sjukhusavdelningar. LÄS MER

 4. 4. An implementation of a visible light communication system based on LED lights

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Adam Böcker; Viktor Eklind; Daniel Hansson; Philip Holgersson; Jakob Nolkrantz; Albin Severinson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande - En studie om premiumisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Viktor Hansson; [2015]
  Nyckelord :Premium; premiumisering; premiumlivsmedel; konsumentbeteende; personligt varumärke; kommodifiering; iögonfallande konsumtion; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande – en studie om premiumisering Seminariedatum: 2015-05-26 Kurs: FEKN90: Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Oskar Britting och Viktor Hansson Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Premium, premiumisering, premiumlivsmedel, konsumentbeteende, personligt varumärke, kommodifiering, iögonfallande konsumtion Syfte: Att utifrån teorier om konsumentbeteende, undersöka rådande premuimiseringstrender, huruvida konsumenter genom vardagskonsumtion av premiumiserade livsmedel kan skapa önskad självbild och bygga personligt varumärke, samt vilka signaler denna konsumtion sänder gentemot konsumentens omgivning. Metod: Studien har genomförts med kvalitiv metod, hermeneutiskt synsätt, samt abduktiv ansats som kombinerar litteratur och teori med, för denna studie, insamlad empiri. LÄS MER