Sökning: "Kapabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Kapabilitet.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. KONCEPT FÖR OPTIMERAD PROCESSKONTROLL PÅ BOSCH REXROTH I MELLANSEL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mustafa Norozi; [2020]
  Nyckelord :kapabilitet; mätning; Hydraulmotor;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel arbetar med att utveckla, förbättra och tillverka Hägglunds hydraulmotorer och hydrauliska drivsystem. Detta drivsystem består av en hydraulmotor och en drivenhet som styr motorn. En viktig komponent i motorn är plansliden. Den har i uppgift att fördela hydrauloljan till kolvarna med så lite läckage som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Processeffektivitetens inverkan på kostnader

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Daniel Smith; [2020]
  Nyckelord :Inner process efficiency; cost savings; aviation; snow removal; Inre processeffektivitet; kostnadsbesparing; flygfart; snöröjning;

  Sammanfattning : Under vinterhalvåret krävs snöröjning på en flygplats och den processen utgör idag ett hinder för flygtrafiken. Snöröjningsprocessen av en landningsbana ser olika ut beroende på flygplats i världen. Swedavia driver ett världsledandeprojekt som avser att automatisera snöröjningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. How to Keep an Unbalanced Aircraft Balanced : Control Surfaces and Thrust Vectoring

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Olsson; David Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To balance and control different aircraft, it is often necessary to use some type of control system, the less stable the craft is without any control system, the more advanced the system is required to be. This project is an experiment which purpose is to attempt to control a very unstable craft using steerable rudders. LÄS MER

 5. 5. Potentialen med smartare RPA-robotar: Innebär smartare RPA-robotar till följd av introduceringen av Machine Learning att dess roll och uppgifter i verksamhetsprocesser förändras.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Mark Almqvist; Elias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Verksamhetsprocess; Robot Process Automation; RPA; Artificiell Intelligens; AI; Machine Learning; ML.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om de teoretiska fördelarna som Machine Learning kan ha på kapabiliteten hos AI-robotar har fått genomslag, och hur dessa fördelar kommer att påverka hur RPA-robotar placeras i verksamhetsprocesser i form av roll och uppgift. Genom intervjuer med branschexperter och sammanställning av teorier ser vi att introduceringen av ML i RPA-robotar kan innebära en utveckling av RPA-robotars kapabilitet. LÄS MER