Sökning: "Kim Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Kim Karlsson.

 1. 1. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till digitalisering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Karlsson; Anja Kim Davidsen; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; domesticeringsteori; domesticeringsprocessen; pedagoger; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Digitalisering är en del av vår vardag och barn idag föds in i denna digitala värld och måste därför lära sig att hantera den. Med den kommande revideringen av Läroplan för förskola Lpfö98 (2018) blir det obligatoriskt med digitalisering i förskolan men hur mycket barnen utvecklas och lär sig kan bero på pedagogernas förhållningssätt till digitalisering. LÄS MER

 3. 3. "Att bli mamma är en känslostorm" : En kvalitativ studie om nyblivna mammors välbefinnande i relation till föräldraskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jonsson Lundin Kim; Karlsson Nellie; [2019]
  Nyckelord :Postpartum depression; new mothers; health; well-being; public health; mental health; physical health; social health; prevention; KASAM.; Förlossningsdepression; nyblivna mammor; hälsa; välbefinnande; folkhälsa; psykisk hälsa; fysisk hälsa; social hälsa; prevention; KASAM.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien är baserad på tidigare forskning som har hittat specifika riskfaktorer för att utveckla en förlossningsdepression. En förlossningsdepression klassas som den vanligaste komplikationen av en graviditet och förlossning och påverkar välbefinnandet hos både den drabbade och familjen. LÄS MER

 4. 4. "Han är som en ung man som precis fått körkort" : En studie om hur konflikten mellan Nordkorea och USA gestaltas i Aftonbladet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Merell Viktor; Karlsson Max; [2018]
  Nyckelord :Framing analysis; North Korea; USA; Journalism; Conflict; Aftonbladet; Kim Jong-Un; Donald Trump; Postcolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study was to examine how the conflict between USA and North Korea is framed by the swedish newspaper Aftonbladet and if there was a change in their use of frames after Donald Trump got inaugurated as president of The United States.   By using framing analysis we identified three different frames, “The dictatorship as a threat against world peace”, “The careless leader” and “The incompetent leader”. LÄS MER

 5. 5. SJÄLVFÖRSÖRJANDE BYGGNADER : En studie om lönsamheten av energiförsörjning med solceller i kombination med vätgasbränsleceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Patrik Karlsson; Kim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; hydrogen; LCC; off-grid; zero energy buildings.; Bränslecell; LCC; nollenergihus; off-grid; vätgas.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp riktlinjer för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket. Ett av den svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minska klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare än i dagsläget. LÄS MER