Sökning: "Kim Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Kim Karlsson.

 1. 1. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till digitalisering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Karlsson; Anja Kim Davidsen; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; domesticeringsteori; domesticeringsprocessen; pedagoger; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Digitalisering är en del av vår vardag och barn idag föds in i denna digitala värld och måste därför lära sig att hantera den. Med den kommande revideringen av Läroplan för förskola Lpfö98 (2018) blir det obligatoriskt med digitalisering i förskolan men hur mycket barnen utvecklas och lär sig kan bero på pedagogernas förhållningssätt till digitalisering. LÄS MER

 3. 3. "Han är som en ung man som precis fått körkort" : En studie om hur konflikten mellan Nordkorea och USA gestaltas i Aftonbladet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Merell Viktor; Karlsson Max; [2018]
  Nyckelord :Framing analysis; North Korea; USA; Journalism; Conflict; Aftonbladet; Kim Jong-Un; Donald Trump; Postcolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study was to examine how the conflict between USA and North Korea is framed by the swedish newspaper Aftonbladet and if there was a change in their use of frames after Donald Trump got inaugurated as president of The United States.   By using framing analysis we identified three different frames, “The dictatorship as a threat against world peace”, “The careless leader” and “The incompetent leader”. LÄS MER

 4. 4. SJÄLVFÖRSÖRJANDE BYGGNADER : En studie om lönsamheten av energiförsörjning med solceller i kombination med vätgasbränsleceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Patrik Karlsson; Kim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; hydrogen; LCC; off-grid; zero energy buildings.; Bränslecell; LCC; nollenergihus; off-grid; vätgas.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp riktlinjer för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket. Ett av den svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minska klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare än i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. Inductive heating of exhaust aftertreatment system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Ludvig Nilsson; Kim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :induction heating; exhaust aftertreatment; nox reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heavy trucks are commonly powered by combustion engines running on diesel. Since these trucks often run on highways they rarely have to perform cold starts. LÄS MER