Sökning: "Kollektiv moral"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Kollektiv moral.

 1. 1. Kollektivt ansvar – Kollektiva perspektiv på straffrättens ansvarslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffrättens ansvarslära; kollektivt ansvar; collective responsibility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prohibited actions in which several individuals are contributing, are not uncommon and there are clear legal rules in how the courts are supposed to treat these particular questions. What I am illustrating in this thesis is, however, actions that can not be seen as actions performed by an individual, but rather by a group. LÄS MER

 2. 2. Samtida och lärande diskussioner om etik och moral : ett litteraturstudium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karin Molin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många av de vardagliga situationerna är sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan människor och språket kan beskrivas som en mekanism och resurs för re-presentation, vilken vår omvärldsuppfattning blir till av; och utgör grunden för vårt tänkande och vår kommunikation. Språket kan vara verktyget för utveckling och fördjupad förståelse för omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Att navigera i minerat landskap-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Dubravka Ida Gladin; [2016]
  Nyckelord :abortion; conscience clause; sexuality; women’s experiences; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvetsklausul inom abortvården är vanligt världen över. Flera studier har visat hur samvetsklausul påverkar såväl personalen som kvinnors tillgång till abort. Kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul är däremot ett outforskat fält. Studien genomfördes i Kroatien. LÄS MER

 4. 4. Att se men inte röra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Åberg; [2016]
  Nyckelord :Interaktionsritual; emotionell energi; virtuell gemenskap; solidaritet; blogg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Randall Collins modell för en lyckad interaktionsritual kräver fyra ingredienser; kroppslig närvaro, en tydlig gräns i förhållandet till utomstående, delad fokuserad uppmärksamhet mot samma mål och slutligen att ritualen producerar ett kollektivt medvetande där känslan av tillhörighet blir central. (Collins​, ​2004) Kollektiv upprymdhet skapas, vilket innebär att deltagare i interaktionsritualen går in i en slags fysiologisk samklang. LÄS MER

 5. 5. Do not sensationalize it, play it down”. Förståelse av Kinas censur av media, maktutövning och opinionsbildning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Eriksson; [2015]
  Nyckelord :politisk styrning; sociala nätverk; kollektiv handling; opinionsbildning; maktutövning; censur; media; Kina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/bakgrund: Censur av media är ett karakteristiskt drag för Kinas stat och ett verktyg för att bevara politisk styrning. Samtidigt är media betydelsefullt för att främja ekonomisk och social utveckling. LÄS MER