Sökning: "Kommunal äldrevård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kommunal äldrevård.

 1. 1. Från kommunal äldreomsorg till anhörigvård? : En jämförelse mellan beviljandet av äldrevård i Luleå och Skellefteå mellan åren 1998-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Åsa-Cecilia Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Äldreomsorg; hemtjänst; välfärdsstat; Ädelreform; informalisering; familisering; anhörigomsorg; könsroller;

  Sammanfattning : Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits som en valfrihetsrevolution, inte enbart för äldre med omsorgsbehov utan även för kvinnor med omsorgsbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i alla samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen, i praktiken de medelålders döttrarnas insatser. LÄS MER

 2. 2. Behöver Alma skickas till akutmottagningen? En kartläggning av de mest sjuka äldre med kognitiv svikt som skickas till akutmottagningen från särskilda boenden.

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Björck; [2015-01-27]
  Nyckelord :Sköra äldre personer; kognitiv svikt; akutmottagning; specialistsjuksköterskor; kommunal äldrevård; vårdplaner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre patienter från särskilda boenden som skickas till sjukhus borde kunna få vård vid en annan vårdnivå. Patienter med kognitiv svikt har svårt att medverka i beslut om vård och behandling och det finns risk att dessa patienter utvecklar konfusion, drabbas av komplikationer och ökat lidande i främmande sjukhusmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av stress i sin arbetssituation inom kommunal äldrevård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Menard; [2015]
  Nyckelord :Municipal elderly care; Nurses; Stress; Stressmanagment; Work; Environment; Patient safety; Kommunal äldrevård; Arbetsmiljö; Sjuksköterskor; Stress; Stresshantering; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGAtt arbeta som sjuksköterska inom den kommunala äldrevården är en svår uppgift, då sjuksköterskan ofta upplever stor frustration över att vara den "ensamma fixaren". Att vara den "ensamma fixaren" kan beskrivas som att kunna allt och vara överallt, medan man samtidigt känner sig underskattad och osynlig. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av interaktion med närstående i kommunal äldrevård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Alexandra Wallander; Elin Bohlin; [2015]
  Nyckelord :experiences; interaction; municipal elderly care; registered nurse; relatives.;

  Sammanfattning : Background:In pace with the increasingly aging population will the number of older people in nursing homes and with care in home grow. This means that the nurse will face related to the older more frequently and more widely. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbetssituation inom kommunens äldrevård : Systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabeth Englund; Ingrid Backne Hansson; [2014]
  Nyckelord :sjuksköterska; kommunal äldrevård; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan i kommunens äldrevård befinner sig i en allt mer pressad arbetssituation. Det beror på minskade resurser och en allt äldre befolkning med komplexa och olika behov av omvårdnads- och sjukvårdande insatser i kommunerna. LÄS MER