Sökning: "Kurdve"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kurdve.

 1. 1. Politisk gestaltning av Europaparlamentsvalet i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andersson Kurdve Andreas; [2017]
  Nyckelord :Second-order election; European Parliament election turnout; European parliament election; Game frame; Strategy frame.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den politiska gestaltningen i de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skiljer sig åt under olika tidsperioder och därmed vid de olika valen; Europaparlamentsvalet samt Svenskt Riksdagsval. Uppsatsen utgår från teorier om andrahandsval och vad det innebär samt teorier om mediegestaltning av politik och vilken roll det kan ha. LÄS MER

 2. 2. Folkhögskolan, folkhögskollärare och deltagare med ADHD - en kvalitativ intervjuundersökning om folkhögskollärares förändrade uppdrag och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Kurdve; [2017]
  Nyckelord :socialkonstruktivism; ADHD; allmän linje; Nyckelord: Folkhögskola; stämpling; stigmatisering; avvikare.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Folkhögskolan, folkhögskollärare och deltagare med ADHD en kvalitativ intervjuundersökning om folkhögskollärares förändrade uppdrag och yrkesroll Författare: Robert Kurdve LUNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kandidatuppsats 15 hp (SOCK04), Vårterminen 2017 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Abstrakt Författare: Robert Kurdve Titel: Folkhögskolan, folkhögskollärare och deltagare med ADHD. En kvalitativ intervjuundersökning om folkhögskollärares förändrade uppdrag och yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. ”Det är upp till var och en. Samtidigt...” – En studie om förhållningssätt till alkohol hos socialarbetare som arbetar med missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Nelson Kurdve; Malin Törneld; [2013]
  Nyckelord :social workers; alcohol; norms; approach; paradox; private life.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Mia Nelson Kurdve & Malin Törneld Title: “It’s up to each and everyone. But at the same time…” - A study about social workers’ approach to alcohol, when working with substance abuse. LÄS MER

 4. 4. Re-thinking Abu Ghraib: A Discussion on the Abu Ghraib Images beyond the Iconic Reading

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Nina Kurdve; [2012]
  Nyckelord :Nina Kurdve; Kurdve; Abu Ghraib; Iraq; war on terror; representations of violence; abject; abjection; icon; iconic reading; digital context; the screen; we them; three sites of meaning; Kristeva; WJT Mitchell; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The research objective for this thesis are two problematic yet interweaving occurrences observed in earlier research on the Abu Ghraib scandal (2004) and its image material. Firstly in terms of methodology, a restricted amount of images in which three single images, “Hooded Man”, “Man on Leash” and “Piled Bodies” are overrepresented and frequently regarded as descriptive for the scandal as such. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation mellan elever när de jobbar med matematik på datorn respektive papper och penna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Kurdve; Anne-Marie Wastesson; [2006]
  Nyckelord :Gruppkommunikation; grupparbete; matematiska begrepp; IKT och lärande; kommunikation; samverkansformer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver hur kommunikationen mellan elever förändras vid grupparbete i matematik. Detta beroende på vilket arbetssätt de jobbar med. Eleverna jobbar först med uppgifterna på datorer, därefter gör de liknade uppgifter med papper och penna. LÄS MER