Sökning: "Löfbergs"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Löfbergs.

 1. 1. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 2. 2. The rise of the FMCG flagship stores, a qualitative study exploring the phenomenon of FMCG flagship stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Stenbäck; Albin Waldeck; [2021]
  Nyckelord :FMCG; Flagship stores; brand experience; consumer-brand relationship; customer-based brand equity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to explore and develop an understanding of the rather unexplored phenomenon of using flagship stores in the FMCG industry. We want to explore what an FMCG flagship store is to understand why it is used in the context of strategic brand management. LÄS MER

 3. 3. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Do flagship stores affect your habits and daily routines? A case study on Swedish Match and Löfbergs about brand equity in the FMCG industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Waldeck; Sofie Wiksborg; Olle Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Flagship stores; brand equity; perceived quality; brand loyalty; brand associations; brand awareness; brand experience; Swedish Match; Löfbergs; fast-moving consumer goods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: To examine how flagship stores might affect brand equity for brands in the fastmoving consumer goods industry. Methodology: This paper adopts a qualitative research method. LÄS MER

 5. 5. Mervärde ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om hur leverantörer på den svenska livsmedelsmarknaden arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Lannersten; Linnéa Berndt; [2019]
  Nyckelord :mervärde; varumärke;

  Sammanfattning : The increased penetration of the retail chains' own branded goods in the Swedish food market has led to a disrupted balance of power at the market, and worse conditions for the suppliers. Further, this has forced the suppliers to overlook their strategies in order to be able to respond to the fierce competition, which is crucial in order to survive in today's market. LÄS MER