Sökning: "Laclau"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet Laclau.

 1. 1. Har man någonsin sett utropstecken i liksom riktiga artiklar: unga i åldrarna 17-20 bedömer trovärdigheten hos krisinformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Matilda Möller; [2021-10-27]
  Nyckelord :trovärdighet; unga; krisinformation; fokusgrupper; begreppskonstruktion; ekvivalenskedjor; Laclau och Mouffe;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur trovärdighet konstrueras av unga personer i åldrarna 17–20. Vad är viktigt för att de ska bedöma information trovärdig och varför är dessa aspekter viktiga?Laclau och Mouffes diskursteori som inriktar sig på att förstå hur mening skapas. LÄS MER

 2. 2. Från stat till marknad Apoteksväsendet och nyliberaliseringen i den politisk-ekonomiska diskursen, 1968–2008

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Erik Thosteman; [2021-06-16]
  Nyckelord :stat; marknad; välfärd; apoteket; nyliberalism; politisk ekonomi; omreglering;

  Sammanfattning : This thesis examines the shift in the Swedish politico-economic discourse between 1968-2008, using the pharmacy sector as a case study. Through the framework of discourse analysis outlined by Laclau & Mouffe (1985), I study how three main concepts – state, market, and welfare – have been articulated in state political discourse over time. LÄS MER

 3. 3. "'Det är ju inget fel på spårvagnarna, men…': EN ANALYS AV TILLGÄNGLIGHETSDISKURSEN GÄLLANDE RULLSTOLSANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN BLAND STYRANDE AKTÖRER"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look into the discourse on wheelchair use and accessibility in the public transport system among the leading agents of the public transport system in Gothenburg and the Region Västra Götaland. The leading agents researched are Kollektivtrafiksekretariatet, Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik and Trafikkontoret in the city of Gothenburg, and this case study is researching their discourse on wheelchair use and accessibility in the public transportation system in relation to social sustainability, justice, power and discrimination. LÄS MER

 4. 4. Stängda dörrar – inget hinder för bokälskare : Mediebilden av folkbiblioteket under pandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Magnusson; Jasmin Zetterquist Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; mötesplats; diskursanalys; diskursteori; Laclau Mouffe; Hedemark; media; coronapandemin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen our knowledge about the value of the Swedish Public Library as expressed in the local press during the corona pandemic. The empirical material consists of 54 articles published in December 2020 and January 2021. LÄS MER

 5. 5. Mamma, maka, muslim - eller bara kvinna? : Synen på kvinnan i tre samhällsläroböcker - en diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sanna Andersdotter; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; kvinna; synen på kvinnor; samhällskunskap; skola; läroböcker; poststrukturalistisk feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine and analyze what discourses about women can be found in three Swedish textbooks in social studies, and to identify the different social roles that are being attributed to the woman in these textbooks. The theoretical and methodological background used is Discourse Theory by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER