Sökning: "Linnéa Wikström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Linnéa Wikström.

 1. 1. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt våld mot kvinnor : En granskning av stöd och samverkan för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i en kommun i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Wikström; Linnea Morin; [2018]
  Nyckelord :Sexuellt våld; kvinnor; samverkan; stöd och insatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan erbjudas för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld inom en kommun i norra Sverige. Vidare undersöker studien hur olika verksamheter samverkar kring sexuellt våld samt eventuella utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Att lära in ute : Pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena, årskurs F-3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Foughman; Cathrine Wikström; [2017]
  Nyckelord :outdoor education; teachers view; science; utomhuspedagogik; pedagogers syn; de naturorienterande ämnena;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik är på olika sätt ett intressant och aktuellt ämne att analysera.Utomhuspedagogik utgår från lärande där sinnliga upplevelser är i fokus och där lärandetflyttas utomhus. LÄS MER

 4. 4. Toddlares kroppsliga samspel och tillträde till lek i förskolan - en observationsstudie med fenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sjöholm; Linnéa Wikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility and its effect on stock price : A comparison between different types of Corporate Social Responsibility activities and its effect on American firms´ stock price

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Müller; Matilda Wikström; [2016]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Abnormal return; Cumulative abnormal return; stock price;

  Sammanfattning : In today's society there is an increasing globalization. This may create a challenge for publicly- owned firms to make its stocks more attractive in the market for the investors all around the world. LÄS MER