Sökning: "Linn Ericson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Ericson.

 1. 1. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Idéprocesser för grafiska designers

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Emma Brändmark och Linn Ericson; [2012]
  Nyckelord :Idéprocess; kreativitet; kreativa metoder och grafisk design.;

  Sammanfattning : Idag är grafisk designer det mest populära yrket för utbildade formgivare, det innebär stor press på de grafiska designerna att komma med innovativa idéer. Kandidatarbetet undersöker hur en idéprocess innehållande kreativa metoder kan se ut för grafiska designers. LÄS MER