Sökning: "Lisa Bergdahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Bergdahl.

 1. 1. "Så på utsidan ser det väl bättre ut än vad det är på insidan, liksom." : En kvalitativ studie om delaktighet i skolsituationen för flickor med diagnosen adhd ur ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Lisa Bergdahl; Linda Nordberg; [2021]
  Nyckelord :adhd; delaktighet; delaktighetsmodellen; flickor; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : En betydande forskning om adhd har gjorts, men den har i stort sett utelämnat flickor och detär en av anledningarna till den avsaknad av kunskap som funnits om flickor och adhd (Kopp,2018). Samtidigt visar Skolinspektionens rapport (2018) att delaktigheten i skolan generellt ärlåg för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dit till exempel adhd hör. LÄS MER

 2. 2. Att bryta sig igenom motståndet : Upplevelser av fysisk aktivitet och träning respektive basal kroppskännedom hos personer med depression: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lisa Bergdahl; Sofia Wellborg; [2020]
  Nyckelord :basal kroppskännedom; egentlig depression; fysisk aktivitet; kvalitativ studie; litteraturstudie; träning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression utgör tillsammans med ångestsyndrom 90 procent av sjukskrivningarna i Sverige i de fall där psykisk ohälsa är bakomliggande orsak. De två vanligaste fysioterapeutiska behandlingsformerna vid depression är fysisk aktivitet och basal kroppskännedom. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vara närstående till en person med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bergdahl; Isabelle Gustafsson; [2018-01-26]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; närstående; upplevelse; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom där en individ pendlar mellan maniska, hypomana och depressiva skov. Att leva med bipolär sjukdom har stor påverkan på livskvalité för personen med sjukdomen men påverkar även närstående. LÄS MER

 4. 4. En studie av idrottslärarrollen i skolor med Waldorfpedagogik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Bergdahl; Lisa Wallgren; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim has been to describe the goals and the pedagogic model concerning physical education in the Waldorfschool. Further purpose was to describe what the teachers focus on in there teaching roll about physical education. LÄS MER