Sökning: "Liv Berlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Liv Berlin.

 1. 1. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER

 2. 2. Utmattning vid svetsad anslutning mellan tväravstyvning och fläns i samverkansbro

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Lindman; Jonas Berlin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fatigue crack; composite bridge; Hot spot method; FEM; parameter control; Eurocode; web stiffener; Utmattningsspricka; samverkansbro; Hot spot-metoden; FEM; parameterstyrning; Eurokod; livavstyvning;

  Sammanfattning : Vid samverkansbroar fästes tvärförband mellan huvudbalkar med funktion att leda laster ut mot huvudbalkarna. Dessa kan fästas via s.k. livavstyvningsplåtar mot huvudbalkens liv samt flänsar. LÄS MER

 3. 3. Stora stadsparkers liv och död : betydelsen av och framtiden för stora stadsparker

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Maria Insulander; [2015]
  Nyckelord :city park; urban parks; urban green space; urban densification; benefits of urban greenery; stadspark; urbana parker; urbana grönområden; stadsförtätning; nytta med urban grönska;

  Sammanfattning : Behovet och betydelsen av stora stadsparker tycks ha fallit i glömska i samband med förtätning av städer. Planering av nya stora stadsparker tycks numera inte stå på agendan. Få arkitekter, stadsplanerare eller landskapsarkitekter lyfter fram värdet av nya stora stadsparker. LÄS MER

 4. 4. Evig temporäritet och skön platsmarknadsföring : kulturkartans betydelse för kulturellt hållbar stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Bolin; [2014]
  Nyckelord :kulturell hållbarhet; hållbar stadsutveckling; temporäritet; stadens mellanrum; platsmarknadsföring; cultural planning; Norra Sorgenfri; Malmö;

  Sammanfattning : Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad har inte undgått många. Det är dock inte enbart fysiska strukturer och stadslandskapet som förändrats, utan länge har kommunens kommunikatörer arbetat med att tvätta bort imagen av Malmö som industristad. LÄS MER

 5. 5. Carl Gustaf von Brinkman, Var är du? : Ett försök att beskriva hans livsförståelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Peter L. Olsson; [2005]
  Nyckelord :Religion; enlightenment; herrnhutism; schleiermacher; Religion; upplysningsteologi; herrnhutism; schleiermacher;

  Sammanfattning : Carl Gustav von Brinkman was born in Nacka, Sweden 1764 but in his eleventh year he was sent away by his father to the Herrnhuter school in Niesky to become a missionary. Brinkman developed other plans. The experience of the school as a place that censured his thoughts and hindered his development, took an early start and grew stronger. LÄS MER