Sökning: "Madelene Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Madelene Nilsson.

 1. 1. Kreativt skapande och psykiskt välbefinnande : relationen mellan kreativt skapande och psykiskt mående bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeléne Olsson; Julia Smetana-Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och analyseras relationen mellan ungdomars kreativa skapande och deras psykiska välbefinnande. Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju elever från tredje året på en gymnasieskola i Umeå. Samtliga elever går estetiska gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Vem ansvarar för en effektiv citylogistik? : En komparativ fallstudie om hur kommuner arbetar med citylogistik och eventuella intressekonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Madelene Bergqvist; Julia Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Citylogistik; stadsplanering; hållbarhet; intressekonflikter; konflikthantering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Titel: ”Vem ansvarar för en effektiv citylogistik? - En komparativ fallstudie om hur kommuner arbetar med citylogistik och eventuella intressekonflikter” Nyckelord: Citylogistik, Stadsplanering, Hållbarhet, Intressekonflikter, Konflikthantering, Kommunikation Problembakgrund: Till följd av pågående urbaniseringsprocess ställs högre krav på städers utveckling. Effektiv citylogistik har beskrivits som en nyckelfaktor för att möjliggöra städers tillväxt. LÄS MER

 3. 3. The share capital requirement - a comparative study of its functions, problems and future.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Nilsson; [2013]
  Nyckelord :associationsrätt; comparative company law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekterna av minimikapitalkravet i relation till svenska privata aktiebolag. Aktiekapitalets ”vara eller inte vara” är något som länge debatterats, i Sverige och utanför. LÄS MER

 4. 4. Fokus på värde - En undersökning om reseförsäljares förändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Madelene Eriksson; Anders Modin; Emma Nilsson; [2010]
  Nyckelord :resebyrå; researrangör; internet; värdeskapande; relationer; differentiering; kundvärde; disintermediering; nätverkande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give an account of how travel vendors work in an industry changed by the Internet, in order to identify what the activities and factors are that make up the basis for the creation of customer value in a changed market environment. Companies in the travel vendor industry and other related parties were contacted. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld i nära relationer - En kvalitativ studie om professionellas behandlingsmetoder och insatser för män som använder våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Noomi Hamstein; Cecilia Holmblad; Madelene Nilsson; [2010]
  Nyckelord :mäns våld i nära relationer; behandling; insatser; professionellas bemötande; heterogen grupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal professionella i sitt arbete bemöter män som brukar våld i nära relationer. Vidare vad det finns för hjälp och stöd för dessa män. Utifrån en kvalitativ metod och hermeneutisk utgångspunkt har vi intervjuat professionella på tre olika verksamheter. LÄS MER