Sökning: "Maria Ben"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Ben.

 1. 1. Djurvälfärd i slaktkycklingproduktion - hur kan den förbättras i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Wilhelmsson; [2015]
  Nyckelord :Djurvälfärd; kycklingproduktion; snabbväxande kycklinghybrider;

  Sammanfattning : Konsumtionen och produktionen av slaktkyckling ökar både i Sverige och övriga världen. Majoriteten av produktionssystemen är likvärdiga och dessa består av storskaliga system med snabbväxande raser. Förekomsten av produktionssjukdomar varierar världen över och detsamma gäller för medicinering och antibiotikaanvändning. LÄS MER

 2. 2. Lårmuskelstyrka och enbenshopp efter främre korsbandsrekonstruktion : en jämförelse mellan män och kvinnor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Wiker; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie var att utvärdera lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp på längden efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft samt att studera om det föreligger några könsskillnader avseende detta. Ett annat syfte var att ta reda på om det föreligger någon korrelation mellan isokinetisk lårmuskelstyrka och enbenshopp på längden. LÄS MER

 3. 3. Kulturarv på blodigt allvar : Genus och historiebruk i tv-serien True Blood

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Maria Svensson; [2011]
  Nyckelord :historiebruk; kulturarv; historiemedvetande; vampyrer; genus; sexualitet; True Blood;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur historiebruket i form av reproduktion av kulturarv ser ut i populärkulturen, närmare bestämt HBOs populära tv-serie True Blood och kopplar samman detta med hur vi ser på det föränderliga förflutna och därmed utvecklar vårt historiemedvetande. Uppsatsen står på tre ben och vilar på perspektiv där det första behandlar att man genom att se på reproduktionen av kulturarv kan finna samtidens idéer kring vad som är viktigt (meningsbärande), hur populärkulturen imiterar och återanvänder myter och därför kan anses vara en historisk källa värd att fokusera på samt historia som identitetskapande. LÄS MER

 4. 4. Miljöundervisning i Dharamsala

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Österberg; [2008]
  Nyckelord :Enviromental education; climate; sustaneable development; school; Miljöundervisning; klimat; hållbar utveckling; skola;

  Sammanfattning : During the last years, enviromental issues has been higly topical and everyone is involved in the end. To raise children into citizents who cares abuot the enviroment, the education has to start in the early years of school. LÄS MER

 5. 5. Hempseed cake as a protein feed for growing cattle

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Eriksson; [2007]
  Nyckelord :hempseed cake; protein feed; growing cattle;

  Sammanfattning : Protein feeds used by Swedish animal producer's origin from different parts of the world. Protein feeds produced in Sweden are among all rape seed cake, peas and field bean. In addition soybean meal is imported and used as a high quality protein feed. LÄS MER