Sökning: "Markus Lindqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Markus Lindqvist.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Bokström; Markus Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :hemodialys; inifrånperspektiv; erfarenheter; kronisk njursvikt; personcentrerad vård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund Hemodialysbehandling är en ofta livslång behandling mot kronisk njurinsufficiens, ett ofta livshotande tillstånd som härstammar i att njurfunktionen filtrations förmåga försämras. Behandlingen är krävande på många sätt och präglar livet för den drabbade. LÄS MER

 2. 2. Remote heart rate extraction from near infrared videos - An approach to heart rate measurements for the smart eye head tracking system

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Markus Lindelöw; Anna Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Standardization : Implementation of Process Standardization in a Decentralized organization

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Markus Gustavsson; Emil Lindqvist; Johan Jönsson; [2012]
  Nyckelord :Standardization; decentralization; process documentation; implementation; revenue recognition; standardisering; decentralisering; processdokumentation; implementering; successiv vinstavräkning;

  Sammanfattning : Title: Standardization - Implementation of Process Standardization in aDecentralized OrganisationBackground and problem: Developing mutual operations increase efficiency and facilitate management control, which is important for unit comparison in decentralized organisations. Many organisations worldwide choose to standardize their processes because of these advantages. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i kommunal respektive fristående förskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindqvist; Markus Nilsson Roos; Adam Lindmark; [2009]
  Nyckelord :Kommunal förskola; Fristående förskola; Budget; Ansvarsenheter; Balanserat styrkort; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera samt diskutera möjligheter till förbättringar av ekonomistyrningen i kommunal- respektive fristående förskola inriktade mot barn med särskilda behov. Metod:Studien har genomförts med en fallstudie där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER