Sökning: "MatematIksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet MatematIksvårigheter.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter och inkluderingur lärares perspektiv på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Hussein Khalayli; [2024]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; inkludering; fenomenografi; högstadiet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur matematiklärare och speciallärare beskriver matematiksvårigheter och hur de beskriver att de anpassar sin undervisning för elever med matematiksvårigheter. För att uppnå syftet har tre frågeställning formulerats: 1. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter och stödjande undervisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Helena Hirsbak; Magdalena Thörn; [2024]
  Nyckelord :lågstadiet; matematiksvårigheter; matematikundervisning; undervisningsformer;

  Sammanfattning : Genom denna kunskapsöversikt ämnar vi skapa en djupare förståelse för begreppet matematiksvårigheter och de utmaningar matematiksvårigheter medför i undervisningen med ett fokus på elever på lågstadiet. Arbetet är grundat i forskningsartiklar med relevans för problemområdet med både nationellt och internationellt perspektiv för att få ett stort underlag. LÄS MER

 4. 4. Strategier och hinder i lärares arbete med att stödja andraspråkselever inom matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Teodora Savic; Ivana Maksimovic; [2024]
  Nyckelord :andraspråkselever; textuppgifter i matematik; matematiksvårigheter; lärares arbetssätt; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The lack of Swedish language skills among second language learners affects their ability to solve mathematical text tasks as it requires the learner to possess literacy and understanding of the mathematical language used in the Swedish educational system. The purpose of this study is to contribute with new knowledge about what obstacles F-3 teachers see in the teaching of second language learners in mathematics and what pedagogical strategies are used in teaching to support second language learners' work with text tasks in mathematics. LÄS MER

 5. 5. ”På vilka sätt kan olika undervisningsmetoder gynna elever i matematiksvårigheter?”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Mikaela Ottosson; Rebecka Ottosson; [2024]
  Nyckelord :lågstadiet; lärande; matematiksvårigheter; undervisning.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att undersöka gynnande undervisningsmetoder för elever med svårigheter i matematik. Genom att granska befintlig forskning identifieras olika pedagogiska tillvägagångssätt som stödjer dessa elevers lärande. Vi har använt systematiska sökningar i databaser och valt ut relevanta artiklar för analys. LÄS MER