Sökning: "Mikael Notting"

Visar resultat 1 - 5 av 2580 uppsatser innehållade orden Mikael Notting.

 1. 1. Real-time Rendering of User-defined 3D Fractals in a Navigable Environment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Peter Hoff; Mikael Kajsjö; Dino Pasalic; Rasmus Rosengren; Keivan Saberian; Benjamin Veldhuis; [2021-09-14]
  Nyckelord :Fractal; Mandelbulb; Ray Marching; 3D Fractal; Hypercomplex Fractal;

  Sammanfattning : This thesis details the steps taken in order to create an interactive application forrendering user specified hypercomplex fractals in a navigable real-time environment.A formula describing the fractal is taken as input and parsed into shader code that isrendered on the GPU using ray marching. LÄS MER

 2. 2. The driving forces of Venture Capital funding in Sweden - A longitudinal study of the determinants and principal components of Venture Capital funding in Sweden from 2001 to 2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ludvig Streng; Mikael Örneblad; [2021-07-06]
  Nyckelord :Venture capital; funding; driving forces; Sweden; determinants; regression; OLS; stock market; interest; gdp growth; corporate tax; patent applications; innovation; labor market rigidity; principal component analysis; PCA;

  Sammanfattning : This thesis analyses the driving forces of Venture Capital (VC) funding in Sweden over theyears 2001 - 2020. The driving forces of VC funding is an essential piece in understandinghow well the Swedish VC industry works and fulfills its purpose in the economy. Thisknowledge is missing in the literature. LÄS MER

 3. 3. Principal Component Analysis and the Cross-Sectional Variation of Returns

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Armin Ramovic; Mikael Åkerman; [2021-06-23]
  Nyckelord :Principal Component Analysis; PCA; principal components; cross-sectional variation of returns; risk premia; asset pricing; demensionality reduction; risk factors; machine learning;

  Sammanfattning : We utilize Principal Component Analysis (PCA), a dimensionality reduction technique, on a set of 142 risk factors, including macroeconomic factors, proposed in financial literature to construct factor models with high explanatory powers when analysing the cross-sectional variation of portfolio returns. We apply a Fama and Macbeth (1973) two-pass regression to estimate risk premia commanded by our principal components. LÄS MER

 4. 4. Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikael Barkenbom; [2021-06-08]
  Nyckelord :volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionensstyrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär ochäldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyrastycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument frånRäddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionensvärdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. LÄS MER

 5. 5. ADHD I VARDAGSLIVET EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE SOM BESKRIVER VUXNAS STRATEGIER I VARDAGEN FÖR ATT HANTERA SIN ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mikael Huber; Evelina Jakobsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ADHD; personliga strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos vars symtom karaktäriseras främst av nedsatt uppmärksamhet som i olika utsträckning kombineras med hyperaktivitet/impulsivitet. I vuxen ålder uppskattas 2,5 procent diagnostiserats med ADHD internationellt. LÄS MER