Sökning: "Ola Paulsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ola Paulsson.

 1. 1. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 2. 2. Att arrangera TV-spelsmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2018]
  Nyckelord :Arrangering; Medley; TV-spelsmusik; Stråkkvartett;

  Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har TV-spelskonserter blivit mer vanliga och framförs med varierad kvalité. Detta arbete bottnar i problematik kring orkesterns storlek och att ge musikerna en givande stämma att spela. Fokus ligger på att skriva arrangemang för mindre ensemble och skapa roliga stämmor som inte är för enkla eller för svåra. LÄS MER

 3. 3. Att översätta strategi till operationella prestationsmått - En fallstudie av SJ AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Lundgren; Ola Johansson; Fredrik Söderlund; Elin Paulsson; [2010]
  Nyckelord :Strategi; strategikarta; SJ AB.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur SJs strategi implementeras genom operationell målstyrning samt fastställa eventuella brister i länken mellan strategi och målstyrning.... LÄS MER

 4. 4. Glasfiberkomposit som spännarmering i slipers.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Hans Carlsson; Ola Johansson; Lars Paulsson; [1993]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Use of glassfibercomposites as prestressed reinforcement in concrete railroad sleepers subjected to fatigue loading has been studied. Mechanical material parameters for a certain glassfibercomposite has been determined. Transferlength and anchorage problems have been analysed.. LÄS MER