Sökning: "Online-counseling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Online-counseling.

 1. 1. ”Maybe it’s a cultural thing” : En jämförelse mellan två universitets vägledningsverksamheter i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Huhtimo; Amanda Fransson; [2016]
  Nyckelord :study and career counselors; counseling methods; counseling traditions; study and career counseling program; career counseling; studie- och yrkesvägledare; vägledningsmetoder; vägledningstraditioner; studie- och yrkesvägledarutbildning; karriärvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera betydande skillnader mellan vägledningsverksamheterna på University of Wisconsin-Whitewater och Umeå universitet. Ytterligare ett huvudsyfte är att ge förslag på hur studie- och yrkesvägledarna kan utveckla sina vägledningsverksamheter med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat. LÄS MER

 2. 2. Gränssnittsdesign för videocentrerad online-rådgivning : Utformad efter frågeställarens och rådgivarens olika användarroller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Erica Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Online-counseling; Interface design; Online-communication; Web service; Information films; Videotool; Synchronous communication; Asynchronous communication; iPad; HTML 5; Javascript; Css; Online-rådgivning; Gränssnittsdesign; Kommunikation online; Webbtjänst; Informationsfilmer; Videoverktyg; Synkron kommunikation; Asynkron kommunikation; iPad; HTML 5; Javascript; Css;

  Sammanfattning : Följande arbete är en designstudie som har, utifrån information som tagits fram från litteratur, tidigare undersökningar, intervjuer och personas, utvecklat ett designförslag för en online rådgivningstjänst, som är anpassad efter de olika användarrollerna, frågeställare och rådgivare, utefter den kunskap som användarna har kring ämnet men också av att använda webbtjänsten. Syftet med studien var att ta reda på hur gränssnitten kan utformas för att uppfylla de mål som respektive användarroll har med att använda tjänsten. LÄS MER