Sökning: "career counseling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden career counseling.

 1. 1. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledares kompetenser : Utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Madelene Demirci; Ohls Tina; [2022]
  Nyckelord :Career counselors; competence; career-theories; competence-elements; conversation methodology; theoretical knowledge; Studie- och yrkesvägledare; kompetens; karriärteorier; kompetenselement; samtalsmetodik; teoretiska kunskaper;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka studie- och yrkesvägledares syn på sin kompetens utifrån utbildning och erfarenhet. Studien utgår från frågeställningarna om hur studie- och yrkesvägledarna ser på utbildningen vad gäller erfarenheter och kunskaper, hur deras teoretiska kunskaper tillämpas i det studie- och yrkesvägledande arbetet och hur studie- och yrkesvägledarna upplever sina kompetenser inom yrket. LÄS MER

 3. 3. Zooma in på vägledning : Går det att gräva med en digital spade?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jacob Blickander; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; grävande samtalsmetodik; empatiskt samtalsklimat; relationsskapande processer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att kartlägga hur de studie- och yrkesvägledare som är aktiva inom högskola, universitet och vuxenutbildning upplever att de grävande, samt de relationsskapande processerna fungerar under ett vägledningssamtal som sker på distans via digitala plattformar jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal. De frågeställningar som ämnar besvara studiens syfte är: Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att den grävande samtalsmetodiken i ett vägledningssamtal fungerar när det sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal?; Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att det fungerar att skapa ett empatiskt samtalsklimat i ett vägledningssamtal som sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal?; samt Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att relationsskapandet mellan studie- och yrkesvägledaren och den sökande fungerar i ett vägledningssamtal som sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal? Problemformuleringen grundar sig i att digital vägledning historiskt sett använts mer till att förmedla information snarare än att förmedla valkompetens. LÄS MER

 4. 4. “...jag förväntade mig inte att hon skulle ställa frågor” : En kvalitativ studie om hur vuxna individer med utländsk bakgrund upplever samt förstår samtal med studie- och yrkesvägledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Haleen Alzuhairi; Markéta Novotná; [2022]
  Nyckelord :Understanding; asymmetry; project; guidance; dialog; Förståelse; asymmetri; projekt; vägledning; dialog;

  Sammanfattning : Målet med studien är att identifiera hur människor med utländsk bakgrund förstår syftet med studie och yrkesvägledning samt identifiera de skillnader mellan det som efterfrågas och det som ges ur individens perspektiv. Studiens metod är baserad på sex kvalitativa intervjuer som genererade data. LÄS MER

 5. 5. Relationsskapande inom studie- och yrkesvägledning : Studie- och yrkesvägledares berättelser om relationsskapande med sökande i vägledningssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Ludvigsson; Pauline Pincini; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; relation; relationsskapande; vägledningssamtal; universitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER