Sökning: "Organisational Crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Organisational Crisis.

 1. 1. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 3. 3. “We have got this wrong” : En kvalitativ fallstudie av H&M:s kriskommunikation på deras sociala medier i fallet om ”coolest monkey in the jungle".

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Gustavsson; Andrea Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; Image repair theory; casestudy; H M; coolest monkey in the jungle; rhetoric theory.;

  Sammanfattning : Prior research has pointed out the importance of companies attending social media during company crises. Though limited studies have examined how crisis communication stands on social media platforms during real organisational crises. LÄS MER

 4. 4. Riksrevisionens kris 2016 : Ett fall av bristande förändringsarbete och ledarskap som hot mot professionens autonomi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara de Haas; [2018]
  Nyckelord :change management; new managerialism; organisational change; performance audit; professionalism; staff resistance; Supreme Audit Institution;

  Sammanfattning : In 2016, the three Auditors General of the Swedish National Audit Office asked to be relieved of their positions after a period of intense criticism in the media. Swedish journalists had revealed that they all three had acted in ways that were not compatible with the office, and even in some cases against anti-corruption rules. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens effekter på de Svenska skivbolagen : Skivbolagens erfarenheter och betydelse i en allt mer digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elsa Bynke; Tyra Ahlerup; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; musikindustrin; skivbolag; musik;

  Sammanfattning : Title: The effects of digitization on the Swedish record labels – The record labels viewpoint and significance in a digitalized world Authors: Tyra Ahlerup and Elsa Bynke The past twenty years has brought transformative changes to major industries due to the digitalization. The music industry suffered immensely from these changes when illegal file sharing made the record sales drop which resulted in a crisis for the industry and the record labels. LÄS MER