Sökning: "Peter Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Peter Olsson.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Skrattet som Motståndsstrategi : Historisk-litterär gestaltning i Motståndets estetik av Peter Weiss.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Peter Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. La Traduction des Noms Propres Français : Les noms propres dans les textes socipolitiques et le risque d'incompréhension du lecteur suédois

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Chloé Olsson; [2017]
  Nyckelord :Political translations; French proper names; Swedish proper names; translation strategy; toponyms; names of ministries; institutional names; names of public bodies; anthroponyms; names of political parties;

  Sammanfattning : When a translator gets a new mission, even though he or she has a lot of experience in the subject, there are great responsibilities when it comes to the exactitude of the information in the translation. The translator can be responsible that the reader miscomprehends the text if the translation is perceived as strange in the target culture. LÄS MER