Sökning: "Peter Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Peter Olsson.

 1. 1. MOROT ELLER PISKA : Omställning till trebefälssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrik Eriksson; Peter Olsson; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; NBO-officer; officer; specialistofficer; militärprofession och sensemaking meningsskapande.;

  Sammanfattning : Försvarsmakten beslutade i maj 2021 om att ett slutligt införande av trebefälssystem ska ske i och med årsskiftet 2022–2023. Beslutet grundar sig på ett tidigare beslut från 2008 avseende införande av ett flerbefälssystem. LÄS MER

 2. 2. Varan-i-världen : Varan i form och innehåll i En dramatikers dagbok

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Stark Theander; [2022]
  Nyckelord :Lars Norén; Norén; En dramatikers dagbok; varor; varan; förtingligande; förfrämligande; reifikation; alienation; marxism; fenomenologi; Frankfurtskolan; Walter Benjamin; Passagearbetet; Passagenwerk; Lukács; Historia och klassmedvetande; Karl Marx; Fredric Jameson; Guy Debord; Simone Weil; Martin Heidegger; Ulf Olsson; Anders Olsson; Jesper Olsson; Peter Henning; Cecilia Sjöholm; Mikael van Reis; Lars Nylander; Birgitta Trotzig; Patrik Mehrens; Yvonne Blomberg; Jan Olov Ullén; Göran Sommardal; Jakob Staberg; Björn Apelkvist; Erik Beckman; Susan Buck-Morss; avskapelse; schizofreni; varans dialektik; marxistisk formalism; skådespelssamhället; varuformen; fetisch; fantasmagori;

  Sammanfattning : This thesis explores the commodity as a motif in the first volume of Lars Norén’s Diary of a Playwright, as well as how this motif relates to reification and alienation, and in addition is reflected in the work formally. The study is oriented both towards the text’s depiction of the commodity and its reflections on its own depiction. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning av patienter med buksmärta som hänvisats till egenvård i hemmet : En retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Olsson; Peter Hansson; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; prehospital bedömning; buksmärta; egenvård;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården har utvecklats från att endast transportera skadade och sjuka patienter, till att idag redan prehospitalt göra bedömningar, hänvisa till rätt vårdinstans, vårda och behandla och även transportera. I den prehospitala miljön skall ambulanssjuksköterskan ensam göra en patientsäker bedömning för att sedan ta beslut om vilken vårdinstans som lämpar sig bäst för patientens upplevda besvär och symtom. LÄS MER

 4. 4. Imagery rescripting som behandling vid Obsessive-Compulsive Disorder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Andersson; Peter Olsson; [2021]
  Nyckelord :Imagery rescripting; Obsessive-Compulsive Disorder; OCD; Social Sciences;

  Sammanfattning : magery rescripting (ImRs) som behandling för tvångsproblematik (OCD),är en relativt outforskad intervention jämfört med Exponering med responsprevention (ERP), som baserat på omfattande forskning är den gyllene standardpsykoterapin för OCD. Emellertid har nya rön från mindre studier visat att ImRs är en lovande behandlingsmodell för tvångsproblematikliksom för andra diagnoser som hälsoångest, social fobi med flera enligt tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades, places such as cities, regions and nations have become active participants in the global competitive economy. They now operate in a global marketplace, competing with other places all over the world for tourists, investors, residents and workforce. LÄS MER