Sökning: "Pragmatism in planning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Pragmatism in planning.

 1. 1. RECOGNITION OF SUPRANATIONAL ENVIRONMENTAL GOALS IN SUBNATIONAL LAND USE PLANNING

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tiit Oidjärv; [2021-07-02]
  Nyckelord :Environmental policy; Environmental Goals; Land use planning; Spatial planning; European Green Deal; Multi-level governance; Pragmatism in planning; Estonia; Finland;

  Sammanfattning : Environmental goals are often agreed upon on the international level. Local municipality land use planning can contribute to various overall environmental goals, including those necessary to reach the European Green Deal. LÄS MER

 2. 2. Det är inte en språklig utmaning vi möter, se möjligheten och inte hindret : En kvalitativ studie om inkludering av flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Siroan Kader; John Forsén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Utifrån den tidigare forskning som existerar kring inkludering behöver lärare utveckla sittarbete för att flerspråkiga elever ska lyckas i undervisningen. Denna studie syftar till att undersöka idrottslärares perspektiv på inkludering av flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk : Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pamela Freeland; [2020]
  Nyckelord :Pragmatism; discourse analysis; students’ influence; teaching content; modern languages;

  Sammanfattning : In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. LÄS MER

 4. 4. The Rise of Resilience in EU Foreign Policy – A Shift of Paradigm or Parlance? : A comparative case study of the EU foreign policy before and after the EU Global Strategy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :resilience; European Union; Eastern Partnership; European Union Global Strategy; principled pragmatism; liberal interventionism; external intervention;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies the European Union’s (EU) foreign policy in the Eastern Partnership before and after the EU Global Strategy (EUGS) and investigates whether or not there has been a policy shift towards the paradigm of resilience. Previous research disagrees on the implications of the EUGS and I argue that more empirical research on the matter is needed. LÄS MER

 5. 5. Demystifying Smart cities praxis and concept : A qualitative study of municipalities in Stockholm region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexander Sahlström; [2019]
  Nyckelord :Smart city; smart governance; urban planning; municipality; paradigm;

  Sammanfattning : Initially, this thesis arose from an interest in technology and smart city as a concept and how this concept is used practically in urban planning. This thesis focuses on urban planning in four municipalities. Värmdö, Täby, Danderyd and Vallentuna municipality. LÄS MER