Sökning: "Pringles"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Pringles.

 1. 1. Everyone Prefers a Loyal One! : The Effect of Multisensory perceptions on Brand Experience and Brand loyalty: Case of Pringles Potato Chips

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mahtab Habibi Savadkouhi; Ruben Herman Jut; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad kostar det att marknadsföra sig gratis?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Tommy Säl; Kristian Persson; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala bruset; sociala medier; Facebook; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi belysa de potentiella nackdelarna som finns med att marknadsföra sig som företag via Facebook. I och med webb 2.0 och den sociala revolutionen, där alla kan dela med sig av vad de vill när de vill, så ökar mängden data så pass mycket att markandsförare måste lära sig hantera detta. LÄS MER

 3. 3. Brand Licensing : Once you pop you can’t stop: When brand licensing goes too far

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Kirill Dementev; Yuliya Lukyanchenko; Cecilia Emilsson; [2011]
  Nyckelord :Brand licensing; brand extension; Pringles; brand equity; branding; brand associations; perceived quality; likelihood to buy; correlation analysis; quantitative; Jönköping University;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate consumer’s attitude towards licensed products in relation to the parent brand, with respect to perceived quality, likelihood to buy and associations’ transferability.Background: Brand licensing has become one of an increasingly popular ways of stretching a brand into new product categories to reach more consumers in new markets. LÄS MER