Sökning: "Peter Kristoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Peter Kristoffer.

 1. 1. "Känner du någon som...?" : En studie om individers användning av socialt kapital i företag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jacob Narvell; Kristoffer Von Post; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum:                               2016-05-26Nivå:                                    Magisteruppsats i Företagsekonomi 15hp,  Institution:                         Akademin för Ekonomi Samhälle & Teknik, Mälardalens HögskolaFörfattare:                         Jacob Narvell                                                                 Kristoffer von Post                                 900109                                                     930104Titel:                           “Känner du någon som…?” - En studie om individer användning av socialt kapital i företagHandledare:                                            Peter Dahlin Nyckelord:                 Socialt kapital, starka band, svaga band, nätverksmångfald, nätverksstorlek strukturella hål, företagsprestanda, tillväxt, vinst, icke-finansiell Frågeställning:          ”Hur ser användningen av socialt kapital ut på företag, när aktörer skapar nytta för företaget?” Syfte:                          Syftet med denna studie är att illustrera fall av hur aktörer använder sitt sociala kapital för att påverka företagets prestanda och på så sätt skapa nytta. Genom att sedan analysera dessa illustrationer hoppas studien kunna bidra med ökad förståelse för hur socialt kapital kan användas och därigenom hjälpa att bättre förstå fenomenet, vad det är uppbyggt av, hur det används samt vilken sorts nytta som kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Skaraborg Logistic Center - historien bakom och framtida utvecklingsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Gustafson; Kristoffer Hultén; [2012-10-04]
  Nyckelord :Regional logistik; intermodala transporter; Skaraborg; Falköping; kombiterminaler; torrhamnar;

  Sammanfattning : Transporter som utnyttjar en kombination av olika transportslag, så kallade intermodala transporter, spås bli allt viktigare i framtiden och motiveras med både miljömässiga som ekonomiska incitament. Kombiterminaler spelar en central roll för denna utveckling och tillväxten av antalet kombiterminaler i Sverige har de senaste åren varit stark. LÄS MER

 3. 3. Do list-changes create Abnormal Returns: Evidence from the Swedish and Norwegian stock markets

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Hess Haugsöen; Peter Arnström; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract of thesis (max 8000 characters).... LÄS MER

 4. 4. Råvaror, och företagen som producerar dem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Peter Persson; Kristoffer Hess Haugsöen; [2010]
  Nyckelord :value at risk; Råvaror; Riskjämförelse; Råvaruboom; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnaden i risk mellan en portfölj av bolag som är i råvarubranschen som producenter, och en portfölj av de råvaror de producerar och handlar med. Vi undersökte vilken portfölj som kan anses vara mest riskabel. LÄS MER

 5. 5. Life Science Boundary Spanners and Their Role in Exchange Processes with Academia

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Stefan Kristoffer Nilsson; Peter Widding; [2009]
  Nyckelord :boundary spanner; innovation; life science; network; exchange processes; collaboration;

  Sammanfattning : Innovation and entrepreneurship are recognized by many scholars as two of the key factors in company, regional and ultimately national growth. Up until now scholars have focused on macro level research leading to theories such as different innovation systems which explain how society through legislation and other incentives can facilitate the collaboration process between e. LÄS MER