Sökning: "Psykosocial arbetsmiljö i hemtjänsten"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Psykosocial arbetsmiljö i hemtjänsten.

 1. 1. Första linjens chef i hemtjänsten : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av utmaningar och glädje de möter i sin profession

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karina Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Första linjens chef; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; kvinnligt ledarskap; genusordning;

  Sammanfattning : Vård- och omsorgssektorn är en organisation som domineras av kvinnor vilket även gäller första linjens chefer inom äldreomsorgen. Tidigare studier visar att arbetsvillkoren är pressade för chefer inom äldreomsorgen och att kvinnor drabbas oftare av arbetsrelaterad ohälsa bland annat på grund av genusstrukturerna i samhället. LÄS MER

 2. 2. Gruppskillnader och samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress : En studie mellan rörlig och fast arbetsplats inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Elin Lindberg; Caroline Nordlund; [2016]
  Nyckelord :stress; municipal elderly care; psychosocial work-environment; demand control support model; stress; äldreomsorg; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav-kontroll-stöd modell;

  Sammanfattning : Stress is a growing problem in Western society and there is a connection between stress and psychosocial work environment, for example in the healthcare sector. The purpose of this reported study was first to examine group differences between the nursing staff at the homecare service and nursing home in how they experience their psychosocial work environment and stress. LÄS MER

 3. 3. Korttidsfrånvaro i en offentlig organisation : En kvalitativ studie inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kristin Backlund; Anna Palm; [2015]
  Nyckelord :Short-term absence; public organization; home care; psychosocial work environment; DCS; Korttidsfrånvaro; offentlig organisation; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; DCS;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka varför korttidsfrånvaron hade ökat inom hemtjänsten i en offentlig organisation med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Studien bygger på nio intervjuer som analyserades genom en grundläggande kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. "Det betyder ju inte att jag är sämre än någon annan bara för det" : en kvalitativstudie om outbildade vikarier i äldrevården med fokus på egna upplevelser av sin arbetssituation och påfrestande situationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stefan Lydén; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i outbildade vikarier inom äldrevården, en grupp som på senare år fått en allt mer framträdande roll på Sveriges äldreboende och inom hemtjänsten. I en tid med vårdyrkets allt lägre status och enorma rekryteringsproblem tvingas äldrevården låta timanställda vikarier, som ofta helt saknar utbildning på de arbetsuppgifter de utför, ersätta fasta tjänster. LÄS MER