Sökning: "Sångsamling"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Sångsamling.

 1. 1. Musik för språkutveckling och identitetsskapande : En studie om musikens roll för barns språkutveckling och identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Frances; Tilda Persson; [2021]
  Nyckelord :language; Identity; förskolan; identitetsskapande; musik; socialisation; språk;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen ska barn få möjlighet utveckla sin identitet. Genom musiken utvecklaskommunikativa, kognitiva och sociala förmågor som forskning visar kan främja barnsidentitetsskapande.Syftet med denna studie är att undersöka musikens roll i förskolan och se om musik kanfrämja barns identitetsskapande och språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Cinq Poèmes de Baudelaire : En undersökning av Claude Debussys sångcykel genom en pianists ögon

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Octavian Leyva Dragomir; [2021]
  Nyckelord :Claude Debussy; Cinq poèmes de Baudelaire; Charles Baudelaire; Fleur du mal; klassisk sång; piano; romansinterpretation; romanser;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Debussys sångsamling Cinq poèmes de Baudelaire; musik skriven i en omtumlande period då Debussy anammar det bohemiska pariserlivet. Han ville med detta verk glänsa med sin kompositionsteknik. LÄS MER

 3. 3. Musik i förskolan : "...ja, vi har sångsamling varje dag" En fenomenografisk studie om hur musikpedagogik genomförs  i musikinriktade förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Sidander; Raudna Vieira; [2020]
  Nyckelord :music; pedagogy; children; development; aesthetic learning;

  Sammanfattning : A phenomenographic study by interceptions from preschool teachers about their work with music in music-oriented preschools. The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschool teachers understand music as a concept in the Swedish preschool's curriculum as well as how they integrate music in the daily activities with the children. LÄS MER

 4. 4. Musikskapande barn : En observationsstudie om barns musikaliska skapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Klara Brandell; [2018]
  Nyckelord :förskola; barn; musik; skapande; kreativitet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft till syfte att undersöka hur barn skapar och tar sig an musik i förskolan. Huvudfokus har legat på barnen och deras initiativ men jag har även observerat pedagoger eftersom de är en del av den miljö och kontext som barnen befinner sig i. LÄS MER

 5. 5. Babblarna : Språkutveckling på ett medvetet eller omedvetet sätt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Landstedt; Veronica Liljeberg; [2017]
  Nyckelord :Babblarna; Förskola; Språkmaterial; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att synliggöra om materialet Babblarna används medvetet som ett språkutvecklande material. Vi vill synliggöra hur pedagogen förmedlar materialet till barnen och undersöka vilka kommunikationsformer pedagogen använder sig av. LÄS MER