Sökning: "Sjögren Ebba"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sjögren Ebba.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sjögren Ebba; Strandh Amelie; [2021-10-13]
  Nyckelord :sjuksköterska; fysisk aktivitet; psykisk sjukdom; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patientermed psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar,biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. LÄS MER

 2. 2. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER

 4. 4. Fleromättade fetter, torra ögon och Sjögrens syndrom : Kan en kost rik på omega 3 och 6 lindra symtomen vid Sjögrens syndrom och torra ögon?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ebba Granberg; [2017]
  Nyckelord :Sjögren ́s syndrome; dry eye syndrome; essential fatty acids; omega-3; omega-6; Sjögrens syndrom; torra ögonsjukdom; essentiella fettsyror; omega-3; omega-6;

  Sammanfattning : Introduktion: Torra ögon (DES) och Sjögrens syndrom (SjS) är inflammatoriska sjukdomar som drabbar ögonen. DES drabbar tårkörtelns funktionella del vilket ger ögonsmärta och suddig syn. SjS är en kronisk autoimmun sjukdom som ger skada på tår- och salivproducerande körtlar. LÄS MER

 5. 5. En författare presenteras : en studie av hur förlag presenterar författare för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Ebba Vult von Steyern; [2017]
  Nyckelord :Bonnier Carlsen; author presentations; Keywords: YA; young adult; publishing studies; websites; Rabén Sjögren; B Wahlströms; förlag; unga vuxna; hemsidor; förlagskunskap; författarpresentationer; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how authors who write books for young adults are presented on their publishers’ website. By analyzing the textual presentation of the authors the main objective is to answer these questions: are there any reoccurring aspects in the presentations? Can you tell that the authors write for young adults? Are there any differences or similarities in how the male and female authors are presented? A qualitative method was used to analyze the textual presentation in order to answer the questions above. LÄS MER