Sökning: "Sjuksköterskeperspektiv"

Visar resultat 21 - 25 av 265 uppsatser innehållade ordet Sjuksköterskeperspektiv.

 1. 21. Att vårda barn i behov av palliativ vård på sjukhusEtt sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Alfredsson; Nicholas Minkkinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Jag vill förstå dig : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viola Nyroos; Isabell Kazanasmazidou; [2019]
  Nyckelord :Experiences; interpreters; language barriers; nurses; nurse-patient relationship; Sjuksköterskor; språkligt hinder; tolkar; upplevelser; vårdrelation;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that language barriers can make it difficult for patients and nurses to communicate and understand each other. Communication enables patients to express their suffering to nurses, but language barriers can prevent this and thus affect the nurse-patient relationship. LÄS MER

 3. 23. Vad motiverar vuxna övervikts-och fetmadrabbade patienter i en viktnedgångsprocess? : En kvalitativ litteraturstudie från patient och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Emilsson; Louise Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Viktnedgång; viktnedgångsprocess; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stegrande globalt problem och dess följdsjukdomar riskerar att ge negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker är endast en del av de konsekvenser dessa tillstånd för med sig. LÄS MER

 4. 24. Upplevelser av språkbarriärer i vården : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Eriksson; Jenny Widerström Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Bakgrund: När människor rör sig över landsgränserna i allt större utsträckning uppstår språkbarriärer inom alla områden i vården. Tidigare forskning visar på att patienter upplever en oro över att inte bli förstådda i sitt nya hemland. LÄS MER

 5. 25. Vård i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elvira Bengtsson; Elin Graff Granell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER