Sökning: "Sjuksköterskeperspektiv"

Visar resultat 21 - 25 av 301 uppsatser innehållade ordet Sjuksköterskeperspektiv.

 1. 21. Att bygga broar: Betydelsen av närstående inom sjukhusvård : En litteratursammanfattning om närståendes delaktighet ur närstående-, patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Saara Ronkainen; Haider Salam; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Närstående och Sjukhus;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara stressfull och ångestladdad upplevelse. Närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt, dock finns det inga juridiska krav som fastslår närståendes delaktighet. Utifrån ett familjefokuserad förhållningssätt inkluderas närstående i patientens vård. LÄS MER

 2. 22. Betydelsen av kompetensförsörjning och bemanning för en patientsäker vård - ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Bergholm Ricksäter; Jesper Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Bemanning; Kompetens; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera och arbeta som sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdinsatser inom nutritionsomvårdnad hos äldre : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nina Hofling; Gia Le Hoang; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; nurse’s perspective; nutritional care; aged 65 ; Undernäring; sjuksköterskeperspektiv; nutritionsvård; 65 ;

  Sammanfattning : Background: Food and nutrition are primary aspects of health and recovery at illness. Malnutrition among elderly living in Sweden and in other countries around the world has not received enough attention. LÄS MER

 4. 24. Att vårda patienter med smärta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rådeström; Annie Papava Marin; [2020]
  Nyckelord :Patient; Sjuksköterskeperspektiv; Smärtuppfattning; Smärta; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter upplever att tydlig kommunikation och information är av vikt vid smärthantering. Vissa patienter är nöjda med behandling och bemötande. Andra patienter upplever brist på tillit när vårdpersonal inte anses vara genuint intresserade samt upplevs förringa smärtupplevelsen. LÄS MER

 5. 25. Att se människan : Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Thedvall; Karin Berge; [2020]
  Nyckelord :kärnkompetens; litteraturstudie; sjuksköterskeperspektiv; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienten är i centrum vid personcentrerad vård. Vården sker i partnerskap med patient och anhöriga, utgår från patientberättelsen och genomsyras av en öppenhet för varandras kunskap. LÄS MER