Sökning: "Skatteeffekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Skatteeffekt.

 1. 1. Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carina Borgman; [2015]
  Nyckelord :Kattrumpa; fastighetspaketering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paketering av fastigheter är idag en vanlig åtgärd inför en stundande försäljning av en eller flera fastigheter. Det vanligaste sättet att paketera en fastighet på är att ett dotterbolag bildas, varpå fastigheten överlåts till dotterbolaget till ett underpris. LÄS MER

 2. 2. Inlåsningseffekten : Skattens effekt på svenskars fondsparande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Björkholm; Mattias Dahlberg; Viktor Johansson; [2014]
  Nyckelord :Fund savings; mutual fund savings; personal finance; lock-in effect; capital gains; capital gains tax; Fondsparande; privatekonomi; inlåsningseffekt; kapitalvinster; kapitalvinstskatt;

  Sammanfattning :   Bakgrund: I Sverige har 76 % av befolkningen innehav i fonder och den totala fondförmögenheten uppgår till 1 925 miljarder. Kapitalvinstskatten ligger på 30 % och utlöses endast vid en realisation av vinsten. Många svenskar undviker gärna att aktivera denna skatteeffekt och blir därmed inlåsta i sina fonder. LÄS MER

 3. 3. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER

 4. 4. VDs interna innehav och dess påverkan på utdelning - en studie av svenska börsnoterade företag.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Bengtsson; Hedda Giaever; [2006]
  Nyckelord :Agentteori; utdelning; internt ägande; skatteeffekt; regressionsanalys; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida utdelningspolitiken i ett svenskt aktiebolag påverkas av hur mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett samband och jämföra detta med undersökningar tidigare utförda i Amerika. LÄS MER

 5. 5. Generationsskiften med slopad arvsskatt och gåvoskatt - om gåvor, blandade fång och två generationsskiftesmodeller -

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Rosenberg; [2005]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många företag kommer att genomgå ägarskiften under de närmaste åren när den stora kullen fyrtiotalister närmar sig pensionsåldern (se bilaga a). Vid generationsskiften av företag är en av de väsentligaste frågorna skattefrågan, dvs. att uppnå lägsta möjliga skatteeffekt. LÄS MER