Sökning: "Snackis"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Snackis.

 1. 1. En riktig snackis : En kvalitativ retorisk studie av hur två olika podcasts gestaltat COVID-19

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andrea Falk; Hanna Leander; [2021]
  Nyckelord :podcast; COVID-19; infodemi; retorik; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka vilka retoriska verktyg som talarna i poddprogrammen Alex och Sigges podcast och Pillowtalk med Peg och Penny använder sig av för att diskutera och gestalta COVID-19. Det studeras även hur respektive podcast förhåller sig till spridandet av fake news och desinformation. LÄS MER

 2. 2. På köp-och säljgruppernas fält : en netnografisk studie av köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Aisza Anna Hubenko; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Med hjälp av netnografisk metod undersöker jag fenomenet tematiska köp-och säljgrupper på Facebook. Tematiska köp-och säljgrupper kan förklaras som nätverk bestående av medlemmar som dels köper, byter och säljer varor med varandra och dels interagerar kring ett gemensamt intresse för vissa varor och märken. LÄS MER

 3. 3. Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rebecka Gerdtham; [2021]
  Nyckelord :LSS; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; Människo-centrerad design; Chatt-applikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt och beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. LÄS MER

 4. 4. Om inte studenterna kommer till teatern, så får teatern komma till studenterna! : En enkät- och intervjustudie om studenternas uppfattning om Östgötateatern

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap

  Författare :Kajza Wiborn; [2015]
  Nyckelord :Student; teater; Östgötateatern; ”word of mouth”; marknadsföring; ekonomi; tid; sociala medier; hemester; staycation.;

  Sammanfattning : Det hör inte till vanligheten att studenter gör ett teaterbesök. Att semestra nära hemmet, hemestra, innebär många alternativ som konkurrerar med varandra där teatern är ett av dem. Därför behandlar denna undersökning hur studenterna på Linköpings universitet uppfattar Östgötateatern, även ur ett marknadsföringsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Något gammalt, något nytt, något lånat… : Viral marknadsföring ur ett dynamiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Antonija Mihic; Sijana Cacan; [2011]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; word of mouth; buzz; bevakning; dynamik;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat då många har insett fördelar med att kommunicera sitt varumärke via sociala medier. Idag kan ett budskap spridas oerhört snabbt via olika kommunikationskanaler och därmed skapa en "snackis", vilket naturligtvis är ett önskvärt läge för företagen. LÄS MER