Sökning: "Viral marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Viral marknadsföring.

 1. 1. Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Andersson; Abbe Lindahl; Amanda Trenter; [2019]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; koreografi; musik; artist; influencer; trend; video marketing; eWOM; image.;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. LÄS MER

 2. 2. CRM på Sociala Medier : En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oscar Wennberg; Yasa Abdulla Karim; [2018]
  Nyckelord :Social Media; CRM; Customer Relations; SME; Sociala Medier; CRM; Kundrelationshantering; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. LÄS MER

 3. 3. Influencers – din tysta röst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dennis Sahlström; Jakob Berglund; [2018]
  Nyckelord :Influencers; influencer marketing; digitalt infödda; köpprocessen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Influencer - din tysta röst. Hur influencers påverkar din köpprocess. Universitet och kurs: Service Management Retail vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. KSMK65 VT 2018. LÄS MER

 4. 4. Tittar du på mig? : En kvantitativ studie om videomarknadsföring på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Ryman; Isabelle Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Sociala Medier; Instagram; Video; Videomarknadsföring; Videodelning; Marknadsföring; Köpintention; Native Advertising; Viral Marknadsföring; Elektronisk Word - of - Mouth eWOM ; AIDA - modellen; Attribut.;

  Sammanfattning : Sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen som används av allt fler människor världen över. På sociala medier ges både företag och privata användare möjlighet att publicera videoinnehåll. I linje med att video på sociala medier växt fram, har möjligheter att använda video i marknadsföringssyfte utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Att använda gerillamarknadsföring för att kommunicera ett företags värderingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Gyllander; Elin Mörsare; [2018]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; Gerillakampanj; Kampanj; Marknadsföring; Varumärke; Visuell identitet; Design; Koncept; Kanaloberoende marknadsföring;

  Sammanfattning : Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som består utav annorlunda och nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att nå maximalt resultat genom minimalt med resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt som skapar “buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral spridning. LÄS MER